Карасөз

Бейишке кирбей күтөм… (аңгеме)

Болбогон нерсе (аңгеме)

Өлүмдөн сактаган эки ооз сөз (аңгеме)

Сыйпалама экран (сатира)

«Унутулган салт» (аңгеме)


Котормолор

Габриэль Гарсия МАРКЕС: Карыган, өтө карыган калдайган канаттуу карыя (аңгеме)

Анна ГАВАЛЬДА: «35 кило үмүт» 

Жорж ОРВЕЛ: Айбан чарба (притча-повесть)


Публицистика

Ансыз да бүт жедиң, бүгүн балаң жесин