Н.Хикмет жана анын чыгармачлыгы тууралуу

Салижан Жигитов Назым Хикметтин чыгармачылыгы туурасында…


Карасөз

Үч жигит жөнүндө жомок (аңгеме, которгон Амирбек Азам уулу)

Бурхан жана даанышман карыя жөнүндө жомок (которгон Амирбек Азам уулу)


Поэзия

«Мен сенден мурда өлүштү каалайм» (ырлар, которгон Салижан ЖИГИТОВ)

Назым Хикметтин тандалма ырлары (ырлар, которгон Салижан ЖИГИТОВ)

Түрктүн улуу акыны Назым Хикметти Кожогелди Култегин түрк тилинен которду