Карасөз

Кан (аңгеме, которгон Анатай ӨМҮРКАНОВ)

Талико