Поэзия

«Супарадан» шоколад!

Көкүмбайдын кетмени

Чүй суусу

Көкүмбайдын кетмени

Жибек аял (ыр)

Абитай менен Шарипбай жөнүндө ода

Чүй суусу

Нуралы Капаровдун жаңы ырлары (10.08.2018)


Карасөз

Боргул (аңгеме)

Тузик (аңгеме)


 

Публицистика

Эсимде (эскерүү)

Эсимде (уландысы)

Мен билген Салижан Жигитов (эскерүү)

Жигитовдун октой таамай сөздөрүнөн

Жигитов менен Абдуразаков тууралуу Нуралы Капаровдун эскерүүсү