Карасөз

Ал эмнеге арсар болду?

 

Жүрөк жана кол (аңгеме, которгон Урмат Бек НУРСЕЙИТ уулу)

Жыландар канышасы (новелла, которгон Таалайбек АБДИЕВ)

Олуялардын белеги (аңгеме, которгон Таалайбек АБДИЕВ)

О’ГЕНРИнин чакан аңгемелери (которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)

Поездге кол салуу (аңгеме, которгон Таалайбек АБДИЕВ)

Ранчодогу санаторий (аңгеме, которгон Таалайбек АБДИЕВ)