О.Шакир жана ынын чыгармачылыгы тууралуу

«Азаттык» берүүсүнөн: «Кош канат» — наристе кыйган нике


Поэзия

Зайырбек жетим менен оңбогон Олжоке айтыша кетти дейт

Зайырбек жетим менен оңбогон Олжокенин 2-айтышы дейт

Зайырбек менен Олжокенин жаңы айтышы

Карадөө менен Акмат

Мухтар Өмүракуновду жоктоо (аудио)

Шамал бир улуйт, кайрадан дымыйт (ырлар)

Ылганган ырлар


Карасөз

Ак сакал Аяз ата менен кара сакал Молдоке

Алтын аяк (аңгеме)

Атактуулар жөнүндө алакандай аңгемелер

Атам мени эмне үчүн урчу эле… (аңгеме)

Балдарга кечки аңгеме (аңгемелер)

Жанбүдөгө салган сүйүү (аңгеме)

Жаны чыкпаган ташбака (аңгеме)

Жаңы жыл жөнүндө жомок

Жашыруун нике (аңгеме)

Жинди кыштак (аңгеме)

Жума намаз (аңгеме)

Журналистикага жолумду ачкан окуя (эссе, 1-баян)

Жыт (аңгеме)

Инстинкт (аңгеме-притча)

Кайнаган шорподон муздаган жүрөк (аңгеме)

Кайыптын карааны (аңгеме)

Кежир чал (аңгеме)

Кеп анда деле эмес (аңгеме)

Конфуций, Сократ, Диоген & Галдир (аңгеме)

Кош канат (аңгеме)

Көрүнчү (аңгеме)

КУСАЛЫГЫМ: Мен көргөн улуу залкар-1 (эссе)

КУСАЛЫГЫМ: Мен көргөн улуу залкар-2 (эссе)

Манап (аңгеме)

Молдоке (аңгеме)

Молдолордун Жаңы жыл майрамына каршы чыкканынын бир себеби (жомок)

Муздак ташка төгүлгөн ысык жаш (аңгеме, «Куюн доор» романынан)

Мээримсиз канчык (аңгеме)

Ностальгия (аңгеме)

Образ (аңгеме)

Пикассо (аңгеме)

Пляжда жаткандар (аңгеме)

Сууга жуулган из (аңгеме)

Сүзөөнөк балбан (аңгеме)

Тестиер (аңгеме)

Тилек (аңгеме)

Төңкөрүш (аңгеме)

Төөсоёр аке (аңгеме)

Түшүмдө тозокто жүрүпмүн (аңгеме)

Тылдагы тынымсыз күрөш («Куюн доор» романынан)

Фейсбуктагы сукпат (аңгеме)

Хор (аңгеме)

«Чыйп-чыйп» жөжөлөрүм (аңгеме)

Шарияттын адаштырган жолу (повесть, 1-бөлүк, 2-бөлүк, 3-бөлүк, 4-бөлүк)

Эне (аңгеме)

Эски тегирмендин орду (аңгеме)

Эссе

Ээрчитме түштөр…

Ээсиз бакча (аңгеме)


Котормолор

«Бакытты акчага сатып алалбайсың» дегенди кимдер айтат? Бактысы да, акчасы да жоктор

«Калем – жазуучунун куралы эмес, организми» (Франц Кафка менен Густа Яноухтун маегинен үзүндү)

Абай азык

Абулкасым ФИРДОУСИ: «Сиявуш жөнүндө дастан»

Адамдын адамдык касиети – жаңылышат

Адилеттүү падыша (притча)

Айрым аялзатынын жыпар жытынан башка эчнерсеси жок

Ак аю менен күрөң аю (Ненец жомогу)

Акыл азык

Акылдан тамган шоола (кытай аалымдары)

Акылдуу падыша жөнүндө (притча)

Акылдуу эркек менен акылдуу аял бир түндүктүн алдында батыша албайт

Ала жипти көп аттаган эркек аялынан көп шектенет, көп кызганат

Албан жомогу: Акылдуу карыя жана үч биртууган

АЛЕН: Улуттук намыс – атууга даяр мылтыктай

Альбер КАМЮ: Революционерлердин бардыгы эң акырында баш кесер же сандырак болуп тынат

Анатоль ФРАНС: Кедейлер гана карызын шак санап берет, себеби…

Андре МОРУА: Баланы ата-энеге караганда бөтөн адамдар мыкты тарбиялайт, себеби баланы аяшпайт

Атак-даңктуулардан дипломат чыкпайт, себеби оозуна келгенди оттоп салышат

Атеист жөнүндө (притча)

Аялдар мурда эмчектери менен ымыркайларды тойгузса, азыр кинопродюсерлерди тойгузушат

Байыркылардын акылдан тамган шооласы

«Бакытты акчага сатып алалбайсың» дегенди кимдер айтат? Бактысы да, акчасы да жоктор

Балдар үчүн тамсил

Бальтасар ГРАСИАН: Акылмандын ой нөшөр

Барабан дүңкүлдөгөн жерде сыбызгыган чоор үнү угулбайт (мусулман санатынан)

Бардык жаманчылыктын себеби камаарабастыктан чыгат (мусулман санаттары)

Башкыр жомогу: Акылман карыя жана акылмаң ажо

Бенжамин ФРАНКЛИН: «Касыңа карыз берсең достошосуң, досуңа карыз берсең, коштошосуң»

Белорус жомогу: Тоголонгон токоч

Бенжамин ФРАНКЛИН: “Касыңа карыз берсең достошосуң, досуңа карыз берсең, коштошосуң”

Берешен адам (Сопулардын притча-жомогу)

Биздин көзүбүздү чындыкка коошпогон шумдуктар ачат

Биздин төбөлдөргө саясый сабак

Бийлик – бул шилиден алып тургузмайын эч бири ордунан козголбогондордун жайылган дасторкону

Бийлик жөнүндө (притча)

Билермандар (сопулардын притча-жомогу)

Бирма жомогу: Бермет жана бака

Блез ПАСКАЛЬ: Кулагыбыз жалган сөзгө аңырайган каалгадай ачык

Болгар жомогу: Амалдуу короз

Болгар жомогу: Кайнатасына жаккан келин

Буйвол жана чымчык (Филиппин жомогу)

Венера БӨЛӨКБАЕВА: Ар кандай диний агымдар айрым курбуларымдан алыстатты

ВОЛЬТЕР: Дин кумар ойну сыяктуу: адегенде алабармансың, кийинчерек митайым болосуң

ВОЛЬТЕР: «Молдоң дөдөй болсо, Кудайдан да шектенесиң»

Габриэль ЛАУБ: Кандай бийлик болбосун аны эл түптөйт, бирок ал бийлик элге далысын салган бойдон кайрылбайт

ГИППОКРАТ: Карылар жаштарга караганда аз ооруйт, бирок карылардын оорусу көрдү карай сүйрөйт

Дени ДИДРО: «Аялдар ойсокелигин карматарда уялымыш этет»

Дин – жандүйнөнүн жин оорусу

Диндин бир түрү – апийим, себеби дин экөө эгиз сыяктуу окшош

Дүйнө казынасынан (Ли БАЙдын ырлары)

Еврей жомогу: Еврейдин аян түшү

Еврей жомогу: Эки тыйын

Жалалидин РУМИ: Жүзүм (притча-жомок)

Жалындаган кумарды жеңүү үчүн сустайган жан болушуң керек

Жан ЛАБРЮЙЕР: «Ойношчул аялдын сыры…»

Жапон жомогу: Эң кымбат мурас

Жашоо маңызын сезбейбиз, болгону жашап жүрөбүз

Жашында билим албагандардын башына азаптуу карылык келет

Жозеф АДДИСОНдон (1672-1719), англис жазуучусу

Жонатан СВИФТ: «Дин – жандүйнөнүн жин оорусу»

Жонатан СВИФТ: Китеп – акыл-ойдун тукуму

Жорж Бернард ШОУ: «Ийгилик жолунан тайган сайын атагым дүңгүрөп турду»

Жорж КУРТЕЛИН: Эч бир айбан ургаачысын урбайт, адамдар гана урат

Жөлөнгөн балдагың менен тап бербе

Жулия АЛЬВАРЕС: Арбактар кайда кетишет?

Ийгиликке жетсең эле күйөөсү маңдайында турганына карабай сага шыйпаңдаган аялдар көп кездешет

Индейс жомогу: Бугулар адамдарга аңчылык кылганы жөнүндө индейстердин уламышы (Саук уруусу)

Индия жомогу: Жарганат

Иоганн Вольфганг ГЕТЕ: «Чындыкка караганда катачылыкты оңой табасың»

Итальян жомогу: Алты бир тууган

Итальян жомогу: Буйвол жана барабан

Итальян жомогу: Королдун туткундары

Итальян жомогу:  «Өй, атты киргиз дейм!»

Кабардин жомогу: Жабагинин айылды сактоо аракети

Кабардин жомогу: Жан-жаныбарларды адам кантип жеңгени

Кабардин жомогу: Кожо жана анын эшеги

«Калем – жазуучунун куралы эмес, организми»

Караңгы эл дөөгүрсүгөн падышага татыктуу (притча)

Карачай жомогу: Орайда

Карел ЧАПЕК: Эски муун – бул башкаларга куйкасы курушуп уңулдагандар

Карл КРАУС: Менин тилим – кыздыгынан айрылган кыздай: улам жамайм, улам айрылат

Кемчилигиңди чукулап айтып турган каршылашың – кемчилигиңди эч айтпаган доско караганда төөлүк өйдө

Кесипкөй аялга күйөөнүн кереги жок, ойнош күткөнү жетет

Китеп бизге акысыз сабак берген мугалим (Мусулман санаттарынан)

Клод Андриан ГЕЛЬВЕЦИЙ: «Сараңдар кудум эле жугуштуу оорудан корккон адамдардай…»

КОНФУЦИЙ илим-билим, тарбия тууралуу

Конфуций: Жакшылык менен жамандык

Корей жомогу: Капилеттен сөз тапкан акыл

Көп дос күткүсү келген адам бир да доско татыксыз

Күмүш жалатылган күзгү икаясы

Кызуу кандуулукка алдырбай, өзүңдү башкарууга үйрөнсөң гана башкаларды жетектөөгө үйрөнөсүң

Кыска жана күлкүлүү жомоктор

Кытай эл жомогу: Иттин ит болгону

Лао-Цзы: Билими жок туруп бирок билерман көрүнгөн адам – оорукчан

Лао-Цзы: «Өлкөнү дөөпүрөс падыша башкарса, эл аны жек көргөнгө чейин жетет»

Линда Бут СВИНИ: «Шамалдын учуру»

Лит жомогу: Канаттуулардын төрөсү

Лит жомогу: Малайдын амалы кожоюндукунан ашат

Ллойд МОСС: «Зиң, зиң, зиң – Гармония!»

ЛУКАШЕНКО: …арызданбагыла! Биздин өкмөттө оорукчандар толтура

Мадагаскар жомогу: Цесарка менен короз

Мария ЭБНЕР-ЭШЕНБАХ: «Акылдуу аялдын табигый душманы – миллиондогон зөөкүр эркектер»

Марк ТВЕН: Тамекини таштагандан жеңил нерсе жок, мен аны отуз жолу таштадым

Марсель ПАНЬОЛЬ: Короосунан үрүп чыгар ити жок эркекти сүйгөн аялды өмүрүмдө көрелекмин

Массалык адабият менен сойкуларга жасаган мамилебиз бирдей, бирок…

Махатма ГАНДИ: «Кудайдын бир да дини жок»

Махатма Ганди: Кудайга куру сыйынган жосундарыбыздан өлүп атабыз

Молдоң дөдөй болсо, Кудайдан да шектенесиң

Моңгол жомогу: Аңкоо

Моңгол жомогу: Көптү көргөн сыйкырчы

Мурдунан алысты көрбөгөн падыша жөнүндө (притча)

Мустай КАРИМ: Биздин бүлөнүн кубанычы-1

Мустай КАРИМ: Биздин бүлөнүн кубанычы-2

Мусулман санаттары: Кемчилигиңди душмандарың гана көзүңө такап көрсөтөт (СААДИден)

Мусулман санаттарынан: Сопучулдук

Мусулман санаттарынан

Мусулман санаттарынан: Ичи тарлар эмне үчүн дайыма нааразы? Себеби…

Мусулман санаты: Өзүңдү жеңүү

Мухаммед Аззахири АС-САМАРКАНДИ: «Ач көз адамдан өткөн шоркелдей жок»

Накыл менен бийлик тиреши

Нарын АЙЫП: Динден пайда таап жаткандар чыныгы мусулман эмес

Ненец жомогу: Күкүк

Никколо МАКИАВЕЛЛИ: Адамдар өлкөгө жаңы башкаруучу келсе оңолобуз деген ишенимде

Нинон де ЛАНКЛО: Сойкунун афоризмдери

О кандай шор: акылмандан акмак тукум төрөлгөн! (Мусулман санаттары)

Ооган жомогу: Ата, бала жана эски кумура

Ооган жомогу: Аңкоонун жакшылыгы жамандыкка бир тең

О`МАЛЛИ: «Саясатты саясатчылар ылжыган мастай булгайт…»

Оратор болчуларга сабак

Орус жомогу: Иван жиндинин каалга кайтарганы

Орус жомогу: Турна менен Көк кытан

Орус жомогу: Унутчаак күйөө бала

Оскар УАЙЛЬД: Сүйүү жөнүндө акындар көп алжый берип, ишенимден чыкты

Оскар УАЙЛЬД: «Эркек менен аялдын айырмасы»

Өзүнүн ким экенин көп аялдын изине түшкөн эркектер билет

Падыша менен көсөм жөнүндө (притча)

Пакистан жомогу: Кереметтүү үч белек

Памела Дункан ЭДВАРДС: «Дүйнө уктап жатканда»

Притча: Караңгы эл дөөгүрсүгөн падышага татыктуу

Ралф Уолдо ЭМЕРСОН: Тарыхта эң улуу адамдар кедей болуп өткөн

Румын жомогу: Айбандарда да Башмыйзам болуптур

СААДИ: Барабан дүңкүлдөгөн жерде сыбызгыган чоор үнү угулбайт (Мусулман санатынан)

«Сойкулук сөзсүз керек, болбосо эркектер ала жипти аттабас айымдарга напсилерин агытып, көчөдөн эле басып жыгылышмак»

Сопулардын притча-жомокторунан

Станислав Ежи ЛЕЦ: Бийликке хамелеон келсе, айланасындагы өң-түстөр да алмашат

Сулуулук: ойношунун оозун ачырып, күйөөсүн кызганычтан чочулаткан зор күч

Сүйүү алдамчынын алдамчысын да алдайт

Сьюзан МАСГРЭЙВ: «Сени артыкча сүйөмүн»

Сюн-ЦЗЫ: Кимде ким өз жөндөмүн туура пайдаланса, чоң ийгиликке жетет

Сэмюэл ЖОНСОН: «Эртең» деген сөз чоң алдамчы»

Тагдыр, бакыт жана шор

Тай жомогу: Өз жазасын алган кечил

Татар жомогу: Токой дөөсү

Татар жомогу: Шах-короз

Телефон автоматынан жетон кайра чыкса эркек үшкүрөт да, жолуна түшөт. Аял башка номурду терет

Тилемчилик: Падыша менен акылман жөнүндө (притча)

Тимур ЗУЛФИКАРОВ: «Эл чыныгы журт башысыз жок болуп кетет»

Томас ФУЛЛЕР: “Жалкоонун тили эч чарчабайт”

Убакыттан өткөн кеменгер жок

Уильям ШЕКСПИР: Артында эч бир жаманаттысы жок адамдын жүрөгү курч болот

Украин жомогу: Куш төрөсү Күкүктүн бийликтен кулаганы

Украин жомогу: Күн, Аяз жана Шамал

Украин жомогу: Түлкү менен Турна

Улукмандан улуу кеп

Фин жомогу: Мамалак баккан түлкү

Франсуа де ЛАРОШФУКО: «Биздин булчуң этибизден да мээбиз жалкоо»

Френсис БЭКОН: Ой азык

Хадистен: Билимдүү адам – пайгамбардын мураскери

ХУАН ЮНЬ-ЦЗЯО: Карыларга чапкенедей жабышмайын – башынан өткөндөрдү баяндабайт

Хун ЦЗЫЧЕН: «Бакыт жана шор»

Хун ЦЗЫЧЕН: «Бакытка куулук-шумдук менен жетпейсиң»

Чжуан-ЦЗЫ: Какылдап-какшаган миң ооз кебиң желге сиңет, а ооз ачпай жүрүп айткан бир ооз кебиң элге сиңет

Чуваш жомогу: Азаматтын көпүрөсү

Чүмбөт оронмой – кылгылыкты кылып койгондордун бетпардасы

Шарль де ЛИНЬ: «Адамдын адамдык касиети – жаңылышат»

«Шүмшүктөрдүн жападан жалгыз сыйынары – патриотизм»

Ынды кара малай жана ит (сопулардын притча-домогу)

Ынтымак жөнүндө притча: Күнөөлүү эрди-катын

Эдмунд БЕРК: «Бийлик канчалык тайраңдаса, анын тагдыры ошончолук опурталдуу»

Эзоп

Эл башчы жөнүндө притча

Эл, бийлик, мамлекет

Эмил КРОТКИЙ: Турмуштан артта калбайын деп тажиядан калбаган да адамдар болот

Эң оор жакырчылык – билимсиздик

Эрди-катын үчүн бактылуулуктун сыры эмнеге?

Эси жокту окутуп-чокутуу – жыртык чаначка суу куйгандай кеп


Интервьюлар

Маданият маселесин туалеттен баштайлы, кыргыз! (1-маек)

FAKT.KG: “Эгер Манастан туулган баатыр элдин тукуму болсо эмне үчүн мага окшогон жалгыз калмактан коркот” (Видео)


Публицистика

2016-жылы Атамбаевдин ооматы тайыды окшойт…

Абдыкерим Муратов менен маектерден:

Кыргыз маселеси: Бар болуу керекпи же жок болуу керекпи?!

Кыргыз маселеси: тил тагдыры!

Кыргыз патриотизми – «кымыз патриотизми» же Ата Мекенди кантип сүйөрдү билбей баш адашып жүрөбүзбү?

Кыргызды ким башкарыш керек же азыркы чиновниктер «сормо саздан» сууруп чыга алабы?

Абдыкерим МУРАТОВ: «Адабияттын жаназасын окуй турган кез келдиби?..»

Абдышүкүрдүн байлык-мүлкүн жарыялаганымдын себеби

Абибилла ПАЗЫЛОВ: Бүгүнкү жазуучу намыс-ариет талашууну да үйрөнүүгө тийиштей (1-маек)

Абибилла ПАЗЫЛОВ: Таксырлардын жосунсуз жоругунан  исламдын кылы кыйшайбайт (2-маек)

Адилет, акыйкаттын атынан Култаевага таазим!

Ажобуздун Араб өлкөлөрүндөгү авантюрасы

Ажонун саясый эрки

Азамат ТӨКӨРОВ: Хемингуэйдей алдыма улуу максат койгон эмесмин

Айдарбек САРМАНБЕТОВ: «Адабиятты булгабаш керек, ал коридор эмес» дечү Алыкебиз

Акбар Кубанычбековдун ырларындагы оркойгон кемчиликтер

Ак үй, көк үйдө эл үнүн эшиткен жан жокпу?!

Акыл гимнастикасы шахмат туурасында сөз (маек)

Акындын архивден табылган маеги (А.Акималиев менен маек)

Аман САСПАЕВ: Дүйнөдө эч бир сулуулукту аялзатына теңебейм

Алыкенин «Ачылбаган дүйнөсүнөн»

Амирбек АЗАМ уулу: Жалтак интеллигенттердин катары оңой менен суюлбайт (1-маек)

Амирбек АЗАМ уулу: Жалтак интеллигенттердин катары оңой менен суюлбайт (2-маек)

Амирбек Азам уулу менен Муфтият, Ислам университети, медреселер жана чычтымканалар жөнүндө сөз (2-маек)

Амирбек УСМАНОВ «Билими тайкы эл жеңил башкарылат» дейт

Амирбек УСМАНОВ менен рухий кедейчилик туурасында сөз

Асыл Жокенин кадырына качан жетебиз?!

Атам Шакирдин архивден табылган ырлары

Ач элдин чоң курсактарындай элдин акчасына жашагым келет

АША бийлиги компартия кейпин кийгизгени калды

АШАга тартууланган жоолуктун тарыхы

АША таасири бүтүп: Хрущёвдор эми пайда болот

Ашыке кандай киши эле? (жеке архивден)

Баарыбызды улуттук сыймыкка бөлөгөн Култаеванын сыйлыгы жөнүндө сөз

«Баатыр жокто майданга маскарапоз чыгат»

Бабановдун саясый чуусу өз пикири бар окумуштууну кызматынан кол жуудурду

Байбиче болор байкуштун кабагы суз, \ Башкасын алаар молдонун напсиси – кыз

Байларды кээде жаман көрөбүз, кээде жакшы көрөбүз… (1-макала)

Байларды кээде жаман көрөбүз, кээде жакшы көрөбүз… (2-макала)

Бахтияр Шаматов: Бизде жалаң туурамай менен уурдамай (1-маек)

Бейшебай Усубалиевди Кара кемпир ээрчитип жүрөт

Бейшебай УСУБАЛИЕВ: Бешик ырын бешик гана жарата алат

Бейшебай Усубалиев: «Жазуучулар деген — бул ыйык журт»

Бекташ ШАМШИЕВ: АША «эски оюнчуларды» өзү менен кошо «ала кетери» өтөле опуртал оюн

Бекташ ШАМШИЕВ: Акын-жазуучулар бийликке кол бала

Белгилүү публицист, акын Алым Токтомушевди эскерүү

Биздин саясатчылар чочко сыяктуу өздөрүнүн чыласына өздөрү оонагандар

Бийликтеги бир ууч топко экмет

Бийликтин ич өткөгү

Бийликтин үч бутагына сунуш: Жалпыбызды жандантаар улуттук ири өндүрүшкө сүрөө керек!

Булбулдардын устаты

Бурул КАЛЧАБАЕВА: Жети-Өгүздөн чыккан сегизинчи өгүз…

Дамбалчандарды даңазалаган саясат жүрүүдө

Диний фанатизм атеизмден өткөн коркунуч жаратты

Жазуучу Талип ИБРАИМОВ: Аял менен арак көйгөйүн көп тарттым

Жантөрө Сатыбалдиев элден кечирим сурады (1-маек)

Жантөрө САТЫБАЛДИЕВ: Бизде өкмөт башчылар дайыма садагага сары улактай чабылат (2-маек)

Жаратмандын жаркын элеси

Жеке архивден: Төгөрөгү төп таланттын бейнеси

Жемкор бийликтегилер жөнүндө икая

Жер-Эненин убалынан коркпогон кыргыз

Жинди коомдун эгемендиги

Жолдош ТУРДУБАЕВ «улут боло алабызбы?» дейт

Жулунган журналисттердин озуйпасы

Жүзүңүздү ачыңыз, таксыр!

Жылкычы ЖАПИЕВ: Мамлекеттик идеологияны реалдуу турмуштан эмес, фольклордон издеп келишти

Жыргалбек КАСАБОЛОТОВ: Эл ичиндеги тектоникалык жылыштар жетчү жерине жетип калды

Жээнбековдун тарыхый мүмкүнчүлүгү

Зайырбек Ажыматовдун «Жүрөктөгү бороону» жакында жарык көрөт

Зере – элдин эс-акылын козгогон талант

Унутта калган өрөөндүн муңу (2-баян)

Искендер ОРМОН уулу: Чубак ажынын терең билимин ачып берүүдө интеллигенциянын ролу чоң роль ойномок

Исламчыл түркөйлөрдүн түшүнүгүндө бий өнөрү жалапчылыкпы?!

Ишенимдин саткындары

Каамыт

Кайран достор (С.Жигитов менен И.Абдуразаков тууралуу)

Кайран залкардын каңырык түтөткөн маеги

«Калкты материалдык жакырчылыкка түрткөн рухий жакырчылык апааты каптады»

Калык Ибраимов адабияттан кантип алыстаган?

Камчы колдо, калпыс жолдо…

Каныбек ОСМОНАЛИЕВ: Бизде мамлекеттик кызыкчылыкты коргогон мамиле жок

Каныбек ОСМОНАЛИЕВ: Паракор диний «көсөмдөрдүн» доору күлдөп турган кезең

Каныбек ОСМОНАЛИЕВ: Диний көсөмдөр Куранга шек келтирген президентке неге үн катпады?!

Каныбек ОСМОНАЛИЕВ: Ислам аалымдары, куйтуланып, «өлүмүш» болууда (1-маек)

Каныбек Осмоналиев элге керектүү эмгек жаратты

Кара кыргызды караңгы элге айланткан динчилдер

Карыбек БАЙБОСУНОВ: Текебаев эрке талтаң оппозиционердин образынан чыга албай койду

Карыбек БАЙБОСУНОВ: Теңирчиликти дин катары каттатабыз деген бул – жеткен наадандык!

Кеменгердин кебин эш (Ишенбай АБДУРАЗАКОВ менен маек)

«Кентавр» – жарым-жартылай жапайы мүнөз коомдун символу

Кечээги темене канат акшумкарлар бүгүн алгыр куш

Кожогелди Култегин «Партиядан партия алмаштыргандарды Племянниковага салыштырам» дейт

КОЛЕТТ: Аял деле эркек кылгандын баарын кылат, бир гана жери – дубалга жаба сийе албайт

Көздөн учкан Мекен жөнүндө маек

Көңдөй парламент

Кубатбек ЖУСУБАЛИЕВ: Мен добровольный нищиймин

Кубатбек Жусубалиев «тойдум ушул цивилизацияңа» дейт (1-бөлүк)

Кубатбек Жусубалиев «тойдум ушул цивилизацияңа» дейт (2-бөлүк)

«Курманжан датка» – кыргыз кереметин улаган жаңы шедевр

Кыргыз бийлигинин аброю эмне үчүн төмөн?

Кыргыз бийлигиндегилердин саясый диапазону

Кыргыздар мени сотко берсин

Кыргыздын кайра жаралуу доорундагы көкбөрү мааниси (1-макала)

Кыргыздын кайра жаралуу доорундагы көкбөрү мааниси (2-макала)

Кыргыз интеллигенциясынын көзү көр, кулагы керең

Кыргыз киносунун жаңы доору, жаңы ооматы

Кыргыз тилине кыргыздан өткөн душман жок

Кээде өлүп алгым келет…

Лев Толстойдун алмасын уурдаган Кожогелди Култегин

Маданият маселесин туалеттен баштайлы, кыргыз! (1-маек)

Медитациянын практикалык сырын таптым!

Медер БИШКЕК – улут саламаттыгына жаралган уул

Медеткан ШЕРИМКУЛОВ: Келаткан жыл Чыңгыз Айтматов атындагы жыл деп аталууга тийиш

Мен билген Чолпонбек Базарбаев

Менин Жаңы жылдык жомогум

Мукебиз эл багар эле

Ой калча: Болот ШЕР АШАнын логикасына жем таштады

Оомат: Баягы кез, баягы… «Азоого чалма аягы?»

Опера жана балет искусствосунун жаңы жылдыздары

Орозбек МОЛДАЛИЕВ: Атамбаев ажыдаарды жеңе алган жок

Орозбек МОЛДАЛИЕВ: Көп аял алгыла деп үгүттөп, экинчи жагынан кааласаңар талак бергиле дегендерине жол болсун (башы)

Орозбек МОЛДАЛИЕВ: Диний чөйрөдөгү коррупциялык көмүскө жагдайлар туурасында кеңири кеп (уландысы)

Орозбек МОЛДАЛИЕВ: Жээнбеков элди алдаган ажыдаардын куйругун кести, эми… (1-маек)

Орозбек МОЛДАЛИЕВ: Бизде медресе мугалимдеринин билимдери тайкы (2-маек)

Өз кадырыбызды качан көтөрөбүз, кыргыз!

Өзөгү өнбөгөн улуттук саясат жөнүндө сөз (1-маек)

Өзүңдү өзүң кордотууга татыктуу элсиңби, кыргыз?!

Өлөр Улан өлдү, кийинки күрөштү ким улайт?!

Президенттик таймашка чыгар талапкер жөнүндө сөз

Примитивдүү мотивдеги коллажга түшүрүлгөн көрүнүш – молдокелер кара күчтүн символу экенин аныктайт

Раевдин «Жанжаза» романы жөнүндө сөз

«РухЭш» сыйтынын Муратовго карызы көп

Садырбек ЧЕРИКОВ: Сооронбай – Атамбаевдин алысты мээлеген долбоору, дагы четин чыгарсам…

Сакенин азилдери

Салижан ЖИГИТОВ: «Желмогуздай болуп көп нерсени билип алыпмын»

Салижан ЖИГИТОВ: Эл байыса, турмуш оңолсо, адабият да оңолушу мүмкүн

Саясый ачыткы

Саясый притча: Теңир-Тоонун карга-кузгундары

Советтик идеологияга аң-сезими уугуп калган элди селт эттирген фигура

«Суфлёр» – классика үлгүсү

Сын жанрынын корифейи Даутовго кара күч колдонгон адабий мутант

Таалайбек АБДИЕВ «Бардык нерсенин куну – эмгек» дейт (1-маек)

Таалайбек АБДИЕВ «Апаӊды атаӊа пардаз менен көрсөт» дейт (2-маек)

Таалайбек АБДИЕВ: Сүзгөндү билбеген кишини сууга ыргытпа (3-маек)

Тамырымды зыркыраткан Жерге-Тал (1-макала)

Тамырымды зыркыраткан Жерге-Тал (2-макала)

Тарых: Турдукожоевдин күнү бүгүн эскирбеген 6 жыл мурдагы АША жөнүндө маеги

Театр курулушунун айланасында жемкорлук болгонбу?

Текебаев кыргыз саясатынын монстры

Текебаев – саясый монстр, саясый феномен

Темирбек АСАНБЕКОВ: Саясат бул – бийлик талашуу согушу

Топ башкарар толтура азамат бар, эл башкарар кимиси?!

Жазуучу менен окурман эсинен кетпей турган образдар жөнүндө сөз (Т.ШАЙДУЛЛАЕВА менен 1-маек)

Топчугүл ШАЙДУЛЛАЕВА: «Биздин айыл мас көчөдөн башталчу» (2-маек)

Тоталитардык бийликтин айдоосуна көнүп, идеологиясына ууккан талапкер

Төкмө ырчылар мектебинин калыптануу тарыхы

Төкмө ырчылардын дымагы жана сынагы (1-макала)

Төкмө ырчылардын дымагы жана сынагы (2-макала)

Төкмө ырчылардын дымагы жана сынагы (3-макала)

Төкмө ырчылардын дымагы жана сынагы (4-макала)

Төрт сапка сыйган өмүр

Турдукожоев кызмат үчүн кыргыз тил маселесин көтөрбөгөнүн айтты

Туулган жер жөнүндө ырдын классикалык үлгүсү (Жоомарт Бөкөнбаевдин «Туулган жерге кайрылуу» ыры тууралуу)

Түркмөндөрдүн Высоцкийи саналган Шералынын өлгөн күнү жана кыргыз интеллигенциясынын абийри жөнүндө сөз

Тынчтыкбек ЧОРОТЕГИН: Аруу дүйнө — илим-билим (маек)

«Убактылуулардын» мародёру ким?

Уланбек Ашырматов «биз, жерди тиктебей, ааламды, асманды тиктейли» дейт

Улан – чындыктын, абийирдин символу

Улут тагдыры (1-макала)

Улуттук баш кийим Байпакбаевдин да, Калпакбаевдин да колдоосуна муктаж эмес

Улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар фондунда жаткан жаңы табылгалар

Улуттун кайра жаралуу сезимин ойготкон ага-ини

Улуттун байтак дөөлөтүн жаратар дагы бир жаңы ысым жаралды!

Улуу актёрдун өкүттүү тагдырынан учкай кеп

Улуу элдин майдаланган урпагына экмет

Унутта калган өрөөндүн муңу (жол очерки, 1-баян)

Унутта калган өрөөндүн муңу (жол очерки, 2-баян)

Урматтуу Президент, саясый процесстерди ыкчамдатыңыз

Учур адабиятынын балбыл жанган жылдызы

Үмүт КУЛТАЕВА: Эл башчылары бирин-бирин жамандаса, алар башкарган эл кантип биригет?

Чубак чунак элдин башын айлантып жүрү

Шайлоонун шаңдуу аңгемелери

Шариятты канча казса да \ шайтандап туру маскара

Ыйман ноктосу үзүлгөн бийлик

Эки жүздүү бийлик

Эки жүздүү саясаттын карааны

Эки элди эриктирбес, бир элди бириктирбес АША үчүн Анатай авадан кечирим сурайм

Эл башкарган элитада абийир калбады

Эмилбек КАПТАГАЕВ: Мамлекетти башкарар пультту көрүнгөндүн колуна карматпаш керек (2-маек)