Карасөз

Кош канат

Шарияттын адаштырган жолу(1)

Шарияттын адаштырган жолу(2)

Шарияттын адаштырган жолу(3)

Шарияттын адаштырган жолу (уландысы)

Ээрчитме түштөр…

Кайыптын карааны(аңгеме)

Манап

Эссе

Жума намаз (аңгеме)

Ностальгия (аңгеме)

Төңкөрүш (аңгеме)

Эне (аңгеме)

Жашыруун нике (аңгеме)

Көрүнчү (аңгеме)

Тестиер (аңгеме)

Фейсбуктагы сукпат (аңгеме)

Пляжда жаткандар (аңгеме)

Жинди кыштак (аңгеме)

Ээсиз бакча (аңгеме)

«Чыйп-чыйп» жөжөлөрүм (аңгеме)

Конфуций, Сократ, Диоген & Галдир (аңгеме)

Кежир чал (аңгеме)

Жыт (аңгеме)

Атам мени эмне үчүн урчу эле… (аңгеме)

Сууга жуулган из (аңгеме)

Пикассо (аңгеме)

Атактуулар жөнүндө алакандай аңгемелер

Жаңы жыл жөнүндө жомок

Ак сакал Аяз ата менен кара сакал Молдоке

Эски тегирмендин орду (аңгеме)

Муздак ташка төгүлгөн ысык жаш (аңгеме, «Куюн доор» романынан)

Образ (аңгеме)

Алтын аяк (аңгеме)

Жаны чыкпаган ташбака (аңгеме)

Инстинкт (аңгеме-притча)

Жанбүдөгө салган сүйүү (аңгеме)

Молдоке (аңгеме)

Төөсоёр аке (аңгеме)


Котормолор

Жашында билим албагандардын башына азаптуу карылык келет

Эси жокту окутуп-чокутуу – жыртык чаначка суу куйгандай кеп

Кемчилигиңди чукулап айтып турган каршылашың – кемчилигиңди эч айтпаган доско караганда төөлүк өйдө

Махатма Ганди: Кудайга куру сыйынган жосундарыбыздан өлүп атабыз

ГИППОКРАТ: Карылар жаштарга караганда аз ооруйт, бирок карылардын оорусу көрдү карай сүйрөйт

Жалындаган кумарды жеңүү үчүн сустайган жан болушуң керек

Эл башчы жөнүндө притча

«Бакытты акчага сатып алалбайсың» дегенди кимдер айтат? Бактысы да, акчасы да жоктор

Телефон автоматынан жетон кайра чыкса эркек үшкүрөт да, жолуна түшөт. Аял башка номурду терет

Жөлөнгөн балдагың менен тап бербе

Андре МОРУА: Баланы ата-энеге караганда бөтөн адамдар мыкты тарбиялайт, себеби баланы аяшпайт

Карел ЧАПЕК: Эски муун – бул башкаларга куйкасы курушуп уңулдагандар

Кытай эл жомогу: Иттин ит болгону

Станислав Ежи ЛЕЦ: Бийликке хамелеон келсе, айланасындагы өң-түстөр да алмашат

Кесипкөй аялга күйөөнүн кереги жок, ойнош күткөнү жетет

Притча: Караңгы эл дөөгүрсүгөн падышага татыктуу

Жозеф АДДИСОНдон (1672-1719), англис жазуучусу

Мусулман санаттарынан

Акылдан тамган шоола (кытай аалымдары)

Томас ФУЛЛЕР: “Жалкоонун тили эч чарчабайт”

Бенжамин ФРАНКЛИН: “Касыңа карыз берсең достошосуң, досуңа карыз берсең, коштошосуң”

Сьюзан МАСГРЭЙВ: «Сени артыкча сүйөмүн»

Жонатан СВИФТ: «Дин – жандүйнөнүн жин оорусу»

Шарль де ЛИНЬ: «Адамдын адамдык касиети – жаңылышат»

Дени ДИДРО: «Аялдар ойсокелигин карматарда уялымыш этет»

Байыркылардын акылдан тамган шооласы

Ллойд МОСС: «Зиң, зиң, зиң – Гармония!»

Сэмюэл ЖОНСОН: «Эртең» деген сөз чоң алдамчы»

Махатма ГАНДИ: «Кудайдын бир да дини жок»

Иоганн Вольфганг ГЕТЕ: «Чындыкка караганда катачылыкты оңой табасың»

Абулкасым ФИРДОУСИ: «Сиявуш жөнүндө дастан»

Клод Андриан ГЕЛЬВЕЦИЙ: «Сараңдар кудум эле жугуштуу оорудан корккон адамдардай…»

Линда Бут СВИНИ: «Шамалдын учуру»

Мария ЭБНЕР-ЭШЕНБАХ: «Акылдуу аялдын табигый душманы – миллиондогон зөөкүр эркектер»

О кандай шор: акылмандан акмак тукум төрөлгөн! (Мусулман санаттары)

Памела Дункан ЭДВАРДС: «Дүйнө уктап жатканда»

СААДИ: Барабан дүңкүлдөгөн жерде сыбызгыган чоор үнү угулбайт (Мусулман санатынан)

Тимур ЗУЛФИКАРОВ: «Эл чыныгы журт башысыз жок болуп кетет»

ВОЛЬТЕР: «Молдоң дөдөй болсо, Кудайдан да шектенесиң»

Лао-Цзы: «Өлкөнү дөөпүрөс падыша башкарса, эл аны жек көргөнгө чейин жетет»

Китеп бизге акысыз сабак берген мугалим (Мусулман санаттарынан)

Буйвол жана чымчык (Филиппин жомогу)

Ак аю менен күрөң аю (Ненец жомогу)

Балдар үчүн тамсил

Эдмунд БЕРК: «Бийлик канчалык тайраңдаса, анын тагдыры ошончолук опурталдуу»

Биздин көзүбүздү чындыкка коошпогон шумдуктар ачат

Бардык жаманчылыктын себеби камаарабастыктан чыгат (Мусулман санаттары)

Жашоо маңызын сезбейбиз, болгону жашап жүрөбүз

Нинон де ЛАНКЛО: Сойкунун афоризмдери

Мухаммед Аззахири АС-САМАРКАНДИ: «Ач көз адамдан өткөн шоркелдей жок»

Франсуа де ЛАРОШФУКО: «Биздин булчуң этибизден да мээбиз жалкоо»

Жан ЛАБРЮЙЕР: «Ойношчул аялдын сыры…»

Акыл азык

Бальтасар ГРАСИАН: Акылмандын ой нөшөр

Сүйүү алдамчынын алдамчысын да алдайт

Жорж Бернард ШОУ: «Ийгилик жолунан тайган сайын атагым дүңгүрөп турду»

Хун ЦЗЫЧЕН: «Бакыт жана шор»

Хун ЦЗЫЧЕН: «Бакытка куулук-шумдук менен жетпейсиң»

«Калем – жазуучунун куралы эмес, организми» (Франц Кафка менен Густа Яноухтун маегинен үзүндү)

Улукмандан улуу кеп

Френсис БЭКОН: Ой азык

Абай азык

Оскар УАЙЛЬД: «Эркек менен аялдын айырмасы»

Тагдыр, бакыт жана шор

Марк ТВЕН: Тамекини таштагандан жеңил нерсе жок, мен аны отуз жолу таштадым

Дүйнө казынасынан (Ли БАЙдын ырлары)


Интервьюлар

Маданият маселесин туалеттен баштайлы, кыргыз! (1-маек)

FAKT.KG: “Эгер Манастан туулган баатыр элдин тукуму болсо эмне үчүн мага окшогон жалгыз калмактан коркот” (Видео)


Публицистика

Унутта калган өрөөндүн муңу (2-баян)

Раевдин «Жанжаза» романы жөнүндө сөз

Мен билген Чолпонбек Базарбаев

Улуу актёрдун өкүттүү тагдырынан учкай кеп

Асыл Жокенин кадырына качан жетебиз?!

Журналистикага жолумду ачкан окуя (1-баян)

Олжобай ШАКИР: Учур адабиятынын балбыл жанган жылдызы


Поэзия

Шамал бир улуйт, кайрадан дымыйт(ырлар)