Карасөз

 

Атам (эссе)

Бөдөнөпуруш (аңгеме)

Коктудагы сары айвандар (аңгеме)

Окулбаган каттар (аңгеме)

Сыздады жүрөк кулундай ойноп туйлаган… (аңгеме-баян)


 

Котормолор

Мирзохид МИРЗОРАХИМОВ: Жолдорго чачылган сооп (новелла)

Мирзохид МИРЗОРАХИМОВ: Сагыныч (аңгеме)

Авраам ЛИНКОЛЬН: Бир гана от болотту эң жогорку сапатына жеткире курчута алат

Бабуржон ЮСУПЖАНОВ: Менменсинген өрүк (жомок)

КОНФУЦИЙ: Чындыкты кантип издөөнү жаадан атылган ок үйрөтөт

Мукаррам ИСАКОВА: Жөжө жана кузгун (жомок)

Жүрөк эч качан талданбайт (накыл сөздөр)

Орхан ПАМУК: Адабият мен үчүн – дары (айткандарынан)


 

Публицистика

«Шуу үшкүрүп, ыйлагым келет менин…»

“Аймаранды” издегенде  же “Тумар Ханышадан” кайтканда…

«Кейибей тур кулунуңа, Ата-Журт!»

Анын окуучулары болгону менен окутуучусу жок эле (Конфуций тууралуу)