Карасөз

Жалгыздык тозогу (которгон Назгүл ОСМОНОВА)

Эргежээлдин экимети — 1 (которгон Алым ТОКТОМУШЕВ)

Эргежээлдин экимети — 2 (которгон Алым ТОКТОМУШЕВ)

Эргежээлдин экимети — 3 (которгон Алым ТОКТОМУШЕВ)

Караңгыда маек (которгон Сагын АКМАТБЕКОВА)

Сыйкырдын керемети (новелла, которгон Назгүл ОСМОНОВА)

Мандариндер (аңгеме, которгон Назгүл ОСМОНОВА)

Аудио түрү

Жөргөмүштүн желеси (аңгеме, которгон Назгүл ОСМОНОВА)

Үч кенч (пьеса, которгон Амирбек АЗАМ уулу)

Түпкүрдө (новелла, которгон Назгүл ОСМОНОВА)