Публицистика

Кыргыздын адеби – Жөндүүлүк

Кыргыздын аздеги – Ат

Кыргыздын акылы – Макал

Кыргыздын арманы – Күү, арзуусу – Обон

Кыргыздын байлыгы – Сөз

Кыргыздын байрагы – Кызыл туу

Кыргыздын башаты – Мекен

Кыргыздын бийиги – Адам

Кыргыздын булагы – Билим, чырагы – Илим

Кыргыздын жан-дүйнөсү

Кыргыздын медери – Бала

Кыргыздын саламы ‒ «Арыбаңыз», алиги ‒  «Бар болуңуз»

Кыргыздын таттуусу – Жан, ачуусу – Өлүм

Кыргыздын энчиси – Эмгек, эргүүсү – Өнөр