С.Жигитов жана анын чыгармачылыгы тууралуу

Алым ТОКТОМУШЕВ: Сабак

Жигитов менен Абдуразаков тууралуу Нуралы Капаровдун эскерүүсү

Ишенбай АБДУРАЗАКОВ: Сакем ички уңгусу боюнча ар бир кыры жаркыраган көөр таш сымал эле…

Кеңеш ЖУСУПОВ: Сербейген кыргыз Сократы

Нуралы КАПАРОВ: Мен билген Салижан Жигитов

Нуралы КАПАРОВ: Жигитовдун октой таамай сөздөрүнөн

Нуралы Капаровдун Жигитовду эскерүүсү

Сакебиздин «Итим, сага айтам, кишим, сен ук» икаясы

Салижан Жигитовдун байбичеси Кимия Токтосунованын маеги

Салижан Жигитов замандаштарынын эскерүүсүндө

Салижан ЖИГИТОВ: Мен кеттим… Жакшы калгыла!

Салижан Жигитовдун сабактарынан жанган учкундар

Сөздүн генийи

Таалайбек АБДИЕВ: «Салижан Жигитовдун жоруктары»

Шум ажал алдында Будда, Христос, Мукамбет, Сократ, Конфуций, Салижан да алсыз экен


Карасөз

Ит атаар жана башкалар (повесть, 1-баян)

Ит атаар жана башкалар (повесть, 2-баян)


Поэзия

Салижан Жигитовдун тунук поэзиясы


Котормолор

Антуан де Сент-Экзюпери: Кичинекей ханзада-1

Антуан де Сент-Экзюпери: Кичинекей ханзада-2

Назым Хикметтин тандалма ырлары


Публицистика

Терминдер тегерегиндеги сөз

Саманчынын жолу — адамзаттын жолу

Китепкөйгө каратма сөз

Касым Каимовдун чыгармачылыгы боюнча Салижан Жигитовдун баасы

Салижан Жигитов Назым Хикметтин чыгармачылыгы туурасында…

Салижан ЖИГИТОВ: Антуан де Сент-Экзюперинин өмүрү жана чыгармачылыгы

Салижан ЖИГИТОВ: Өмүралиевдин «Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын экрандаштыруу» деген дипломдук ишине пикир

Салижан Жигитов: «Чыңгыз кантип чыгып калды?»

Адабият жана адабий сын*


Маектер

Салижан ЖИГИТОВ: «Желмогуздай болуп көп нерсени билип алыпмын»

Салижан ЖИГИТОВ: Кыргыз интеллигенциясынын көзү желкесинде

Салижан ЖИГИТОВ: Эл байыса, турмуш оңолсо, адабият да оңолушу мүмкүн

Наркоз тарай баштады. Дагы тарайт (Маектешкен А.Токтомушев, «Салижан Жигитовдун сабактары» китебинен)

Салижан ЖИГИТОВ: Акын ачкан дүйнөлөр (1-бөлүк)

Салижан ЖИГИТОВ: Акын ачкан дүйнөлөр (2-бөлүк)

Салижан ЖИГИТОВ: Өзүбүздөн башканын баарына нааразыбыз (1-сабак)

Салижан ЖИГИТОВ:  «Эки төөсү тең өлдү» (2-сабак)

Салижан ЖИГИТОВ: Сураганыбыз жардам, бергенибиз той (3-сабак)

Салижан ЖИГИТОВ: Соодада уруу болбойт (4-сабак)

Салижан ЖИГИТОВ: Жашоого жардам берген билим… (5-сабак)

Көсөмдүн көмүлгүс ойлору: Эркиндиктин баркы жана наркы

Көсөмдүн көмүлгүс ойлору

Устат-шакирттен учкул кеп

Эмне үчүн биз кедейбиз?

Сакенин азилдери