Публицистика

Сөз жөнүндө дастан (1-этюд)

Сөз жөнүндө дастан (2-этюд)

Улуу акын Токтогул – кыргыз адабияты менен маданиятындагы феноменалдуу көрүнүш

Акын-демократ Токтогул Сатылгановдун адамдык жана акындык тагдыры тууралуу жаңы ойлор


Өспүрүм

Ким эмнеден коркот? (жомок)

Шамбала (жомок)

Балдырхан

Акыркы марал (аңгеме)