С.Раев жана анын чыгармачылыгы тууралуу

Болотбек Таштаналиев: «Антистандарттагы» алты «кумалак»: Поэзия — порнография эмес

Калык ИБРАИМОВ: Султан Раевдин Адам-Аалам модели жана жан жазасы

Нургазы МУСАЕВ: Султан Раевдин 108-диваны

Олжобай ШАКИР: Раевдин «Жанжаза» романы жөнүндө сөз

Чаң жолдон чоң жолго чыккан Раевдин Пусу каарманы

 


Карасөз

Ириң (аңгеме)

Кечиккен, кечиккен жолугушуу (аңгеме)

Момпосуй (аңгеме)

Оскар Уайльд (аңгеме)

Он үч (аңгеме)

Пусу (аңгеме)

Чаң жол (аңгеме)

Эмне дейм сизге, эжеке? (аңгеме)

Эшек (аңгеме)


Поэзия

Султан Раевдин антистандарт поэзиясы


Публицистика

Жалпы коомчулуктун колдоосуна ээ болор саамалык

Назгүл сезимдин, ички реверанстын акыны