Публицистика

«Котормотаануу илимине киришүү…» (1-бөлүк)

«Котормотаануу илимине киришүү…» (2-бөлүк)

«Котормотаануу илимине киришүү…» (3-бөлүк)

«Котормотаануу илимине киришүү…» (4-бөлүк)

«Салижан Жигитовдун жоруктары»


Котормолор

Ранчодогу санаторий(аңгеме)<

Решат Нури ГҮНТЕКИН: «Туюк махабат»(аңгеме)

О’ГЕНРИ: «Олуялардын белеги» (аңгеме)

О`Генри: Поездге кол салуу (аңгеме)

Жек Лондон: «Ак Азуу» (1-2-бөлүк)

Жек Лондон: «Ак Азуу» (3-бөлүк)

Луиза Мэй ОЛКОТТ: Кичинекей айымдар (роман)


Маектер

Таалайбек АБДИЕВ «Бардык нерсенин куну – эмгек» дейт (1-МАЕК)

Таалайбек АБДИЕВ «Апаӊды атаӊа пардаз менен көрсөт» дейт (2-МАЕК)