В.Шукшин жана анын чыгармачылыгы тууралуу

Осмонакун ИБРАИМОВ: Василий Шукшиндин дүйнөсү

Кубанычбек АРКАБАЕВ: «Апенди чалыштар» аттуу китеп чыкканы турат


Карасөз

Микроскоп (аңгеме, которгон Кубанычбек АРКАБАЕВ)

Миль пардон, мадам! (аңгеме, которгон Кубанычбек АРКАБАЕВ)

Миль пардон, мадам!(Аудио түрү)

Кемпай (аңгеме, которгон Кубанычбек АРКАБАЕВ)

Петька Краснов курган (аңгеме, которгон Кубанычбек АРКАБАЕВ)

Сынчылар (аңгеме, которгон Кубанычбек АРКАБАЕВ)

Дейди (аңгеме, которгон Сагын НАМАТБАЕВ)

Сыноо (аңгеме, которгон Сагын НАМАТБАЕВ)

Бир адам бар эле (аңгеме, которгон Абийрбек АБЫКАЕВ)

Көөдөк (аңгеме, которгон Сагын НАМАТБАЕВ)

Эненин түшү (аңгеме, которгон Сагын НАМАТБАЕВ)

Жайлады (аңгеме)