Карасөз

Микроскоп (аңгеме, которгон Кубанычбек АРКАБАЕВ)

Миль пардон, мадам! (аңгеме, которгон Кубанычбек АРКАБАЕВ)

Миль пардон, мадам!(Аудио түрү)

Кемпай (аңгеме, которгон Кубанычбек АРКАБАЕВ)

Петька Краснов курган (аңгеме, которгон Кубанычбек АРКАБАЕВ)

Сынчылар (аңгеме, которгон Кубанычбек АРКАБАЕВ)