Карасөз

Мен жашаган айылдагы аталар (аңгеме)

Боорукер чакам (аңгеме)

Күн-Адам (аңгеме)

Экөө (аңгеме)

Сөөлжан менен сырдашуу (аңгеме)

Энеке (аңгеме)

Гүл-Гүл эжей (аңгеме)

Гүл (эссе)

Көздөр. Көздөр! Көздөр? (эссе)

Таш (эссе)

Белен (аңгеме)

Сүрөтчү (аңгеме)

Шоола жеңе (аңгеме)

Менин уулум (аңгеме)


Публицистика

Канкорлордун колунан өлгөн гуманист жазуучу (түрк элинин демократ жазуучусу Сабахаттин Али тууралуу)

Ыр-Акенин «чымчыгы»


Интервью

Ар кандай диний агымдар айрым курбуларымдан алыстатты


 

Поэзия

Жомоктоймун, дүйнөм жомок дагы эле… (ырлар)

Кымгуут бугун жандүйнөмдө (Ырлар)