Карасөз

Ыза (аңгеме)

Камчы (аңгеме)

Базар (аңгеме)

Каргыш (болмуш)

Азезил жана ант (аңгеме)

Кара мышык (аңгеме)

Аялдар эмне деп атты экен? (аңгеме)

Жубай (фантастикалык аңгеме)

Редкеңеш (сатира)

Кумшекер (сатира)

Ага-ини (мини-роман)

Муштум (жомок)

Гүланда (аңгеме)


Котормолор

Михаил ЗОЩЕНКО: Каракчы (аңгеме)

Михаил ЗОЩЕНКО: Эстен кеткис окуя (аңгеме)

Михаил ЗОЩЕНКО: Акыркы аңгеме (аңгеме)


 

Публицистика

Улутуңдун уңгусун сакта

Тантык болсо да таасын сөздөр


Поэзия

Балдар ырлары:

Сандар санаты

Сөз