З.Ажыматов жана анын чыгармачылыгы тууралуу

Шайлообек Дүйшеев: Бизден күчтүү, бизден таланттуу силер барсыңар

«Кейибей тур кулунуңа, Ата-Журт!»


Поэзия

Зайырбек Ажыматовдун «Жүрөктөгү бороону» жакында жарык көрөт

Зайырбек жетим менен оңбогон Олжоке айтыша кетти дейт

Зайырбек жетим менен оңбогон Олжокенин 2-айтышы дейт

Зайырбек менен Олжокенин жаңы айтышы

Бизге эми келбейт жаштык кез кайра…

Жалындуу поэзия

Махабат өртүн кечкен акын