Котормолор

Акылмандан калган кеп: Калила жана Димна

Калила жана Димна (2-жана 3-бөлүм)

Калила жана Димна (4-жана 5-бөлүм)

Калила жана Димна (6-7-8-9-бөлүм)

Калила жана Димна (10-11-12-13-14-15-бөлүм)

Азиз НЕСИН: Токмок эле жегим келип калды…(аңгеме)

Дэниэл КИЗ: Элжернонго арналган гүлдөр(аңгеме)

Гурбанназар ЭЗИЗОВ: «Табыт»(аңгеме)

Айзек АЗИМОВ: А эгерде…