Карасөз

Жомоктун аягы

Адамды атуу оңой эмес

Кыркынчы милде (аңгеме, которгон С.ЭРМАТОВ)

Сакраментонун жээгинде (аңгеме, которгон С.ЭРМАТОВ)

Киш жөнүндө аңыз (аңгеме, которгон С.ЭРМАТОВ)

Сапардагылар үчүн! (аңгеме, которгон С.ЭРМАТОВ)

Ак азуу (повесть, которгон Т.АБДИЕВ)

Жашоо мыйзамы (аңгеме, которгон С.ЭРМАТОВ)

Мартин Иден (роман, которгон Б.ШАМАТОВ):