Карасөз

Туулган үй (аңгеме)

Телегей жолго кайрылуу зарыл (аңгеме)

Киченекей айнек ийдиш (аңгеме)

Бейиш тоо (аңгеме)

Жолбун (аңгеме)

Бакалуу саз, таш үстүндөгү куш (аңгеме)

Апокалипсис (Кыямат кайым) (аңгеме), Аудио түрү

Кара чыйырчык менен Таранчы (жомок)

Туяк жөнүндө сөз (жомок)

Сыйкыр сөз (жомок)

Суу баяны (аңгеме-жомок)

Прерия ээлери (повесть)

Короз эмне үчүн кыйкырат? (жомок)


Интервью

Мамлекеттик идеологияны реалдуу турмуштан эмес, фольклордон издеп келишти


Поэзия

Калптар(ырлар)