Конкурска: Жазгы таңда (№2)

Ыкшоолонуп жылуу төшөк ичинде,
Тургум келбей жаттым көпкө шып карап.
Апам кирди сүт челегин көтөрүп,
Эба-ак эле жарык болгон туш тарап.

"Аталуу алты, энелүү эки тойду, бол,
тургун балам!  Айда уйларды жайытка.
Шартылдатып жумушуңду аткарып,
келип анан сабагыңды дайында".

Күрүлдөтүп сеператор иштеди,
Күүсүн бузбай, колдор анда айланат.
Меш үстүндө боркулдап чай кайноодо,
Таңкы ырыскы бизде ушинтип башталат.
16. 02. 2020

http://www.ruhesh.org/2020/02/14/baldar-adabiyaty-boyuncha-zha-y-konkurs/

Комментарий калтырыңыз