Балдар адабияты боюнча конкурска: Булар кимдер (№14)

ЖЕТИ АТА

Билип алганың жакшы,
Булар ким болорун сага.
Так билейин десең
Төмөнкү тизмени кара:
Атаңдын атасы чоң ата,
Чоң атаңдын атасы баба.
Бабаңдын атасы кубары.
Кубарыңдын атасы жото.
Жотоңдун атасы жете.
Жетеңдин атасы тегиң
Ушулар жети атам дегин.
Андан ары кетсе
Наркы, зади, урук делет.
Алардын ким экенин да
Билишиң керек.
Бир айылдын эли,
Туугандарың болот демек.

ТОГОНЧОР

“Кызымдын кызынын баласы,
Тогончор аталат мага” деп,
Айтканы эсимде ар дайым,
Айылдан чоң атам Малабек.

ИНИ, ҮКӨ

Уул балдардын кичүүсү,
Ини болот улууга.
Үкө деп да коюшат,
Билип алгын муну да.

АБА, ТАГА

Атасынын агасын,
Урматташып аба дейт.
Энесинин төркүнүн
Таеке же тага дейт.

КЛАССТАШ

Бүтүп алып мектепти,
Калбагыла ыраактап.
Бир класста окуган,
Балдар, кыздар классташ.

КОШУНА

Жанаша турушат,
Жашаган үйүңө.
Киргенде, чыкканда,
Көрөсүң күнүгө.

Сүйлөсө угулган,
Ал ким? – деп чочуба,
Ар дайым жаныңда,
Ал деген кошуна.

АЙЫЛДАШ

Бир айылда жашаган,
Элдин баары айылдаш.
Жакшы билген бир бирин,
Булардай эч ким табылбас.

МЕКЕНДЕШ

Кыргызстандын элдерин,
Кызыксаң кимдер экен деп.

Ар кайсы улут болсо да,

Алар сага мекендеш.

ЗАМАНДАШ

Адамдар көп көчөдө,
Ыгы келсе саламдаш.
Булар кимдер? Билбесең –
Булар сага – замандаш.

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз