Балдар адабияты боюнча конкурска: Жаңылмачтар (№16)

Ала чыйырчык

Ала чыйырчык-ала албаган тынчтык, алда кандай чыркылдаган чыр чымчык экендиги чоң чындык.

Конбой чырпык-чурпукка, корголобой жылчык-жулчукка, жолобой балчык-чалчыкка, чарк айлана чаркылдап жүрөт ал сыртта.

Ушинтип тири шумдуктай чыркылдаган ала чыйырчык чымчыктын чама-чаркын билбей чыр чыгарган чыдамсыздыгы доо кетирет тынчтыкка.

Топ бала

Топтошкон бала топтомолок топту топ-топ уруп оболотуп ойноп атып жолго тоголотту, унаага жолтоолонтту.

Топтун тоголоктугу менен жолдун тоңголоктугу унаага жолтоо болгондо тоголончудай барып токтоду, тобокелдик чоң болду.

Топтошкон бала токтоо тартып томсоруп, топурап топ артынан чуркарды же тобун бузуп качарды билбей туруп калды, карагылап оң-солду.

Табышмактар

Ачылат да жабылат,
Алдыңарга жайылат.
Ар кыл ойлор жазылып,
Акыл дагы салынат[1].

♦ ♦ ♦

Карыш келген бою бар,
Сап-сап кеткен жолу бар.
Чебер колдон жаралат,
Кооз сүрөт, оюулар[2].

♦ ♦ ♦

Ката кетсе карандаштан
Ишке дароо аралашкан.
Катаны сүрүп жоготот,
Эч нерсеге карабастан[3].

[1] Китеп

[2] Карандаш

[3] Өчүргүч

«РухЭш» сайты келечекте ою жатык, тили жетик муунду тарбиялоо максатында аталган конкурска демөөрчүлүк көрсөткөндүгү үчүн Кыргызстандын JIA Бизнес-ассоциациясына терең ыраазычылык билдирет! О.э. өлкөбүздүн экономикалык өсүшүнө гана басым жасабастан, келечек муунга көркөм-мураска калар улуттук адабиятыбыздын бүгүнкү абалына кайдыгер карабаган бизнес чөйрөсүндөгү мекенчил ишкерлерге жана өндүрүшчүлөргө жалпы улуттук адабияттын өкүлдөрүнүн атынан терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз!

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз