Балдар адабияты боюнча конкурска: Биздин көчө (№20)

АҢГЕМЕ

- “Биздин көчө” аталышындагы дилбаяныбызды классыбыздан эки окуучу эң мыкты жазыптыр, - деп агай жарыя салды: - Алар – Арген менен Илгиз. Экөө тең өз сүрөттөгөн көчөлөрүн жакшы билишет экен. Илгиз тандаган көчөсүн абдан таза, кооз жана жашыл экенин баяндоо менен абдан мактаптыр. Ал эми Арген жазган көчө тескерисинче, таштандысы жайнаган кир жана комсоо экен. Илгиз, айтсаң сен кайсы шаардын көчөсү тууралуу жаздың эле?

- Биздин эле шаардын көчөлөрү жөнүндө жазгам, - деди Илгиз ордунан туруп.

- Арген, сенчи? Кайсы шаардын көчөлөрү тууралуу жаздың эле?

- Мен деле биздин шаардын көчөлөрү жөнүндө жазгам.

- Сен биздин шаардын көчөлөрүн билбейт экенсиң. Биздин көчөлөр менин дилбаянымдагыдай таза, жашыл жана кооз, -деди Илгиз.

- Жок. Биздин көчөлөр мен жазгандай кир, ыпылас, - деп каршы чыкты Арген.

Экөө ушинтип талаша баштаганда агай аларды тыйды:

- Көчөлөр кандай экени башка кеп, негизгиси силер дилбаянды чыгармачылык менен мыкты жазыпсыңар. Азаматсыңар! Экөөңөргө тең “беш” деген баа койдум. Ушунуңардан жазбагыла.

Арген менен Илгиз жакшы баага кубанганы менен өзүлөрүнүкүн бергис жок. Андыктан танаписте кайрадан талаша кетишти.

- Сен туура эмес жазыпсың. Биздин шаар таза, таштандысыз, - деди Илгиз.

- Мен болгон чындыкты жаздым. Биздин шаар ыпылас, - деди Арген.

- Андай болсо жүрү, кыдырып көрөлү.

- Кыдырса кыдыралы.

Ошентип экөө мектеп жайгашкан көчөнү бойлоп жөнөштү. Көчө Илгиз айткандай таза жана таштандысыз болчу.

- Башка көчөлөрдү да кыдыралыбы? - деп сурады мөөрөйү үстөм болгон Илгиз.

- Жок. Башка учурду күтөлү, - деди Арген жеңилгиси келбей.

- Кайсы учурду?

- Мен сага чалам. Ошондо чакырган жериме келип калсаң, биздин шаардын ыпылас экенин далилдеп берем.

- Кантип далилдейсиң?

- Келсең анан көрөсүң.

- Мейли. Бирок далилдей албасыңа ишенип турам.

- Далилдейм. Бирок эскертип коёюн, мен таң ата чалам, телефонуңду өчүрүп же албай койбо. Анда эле жеңилген болосуң.

- Мага десе түн ортосунда чал. Чакырган жериңе жетип барам.

- Келе колуңду анда.

Ошентип экөө убадалашып тарашты. Айтканындай эле Арген Илгизге таң атпай чалды. Эч качан мынча эрте турмак тургай ойгонуп көрбөгөн Илгиз уяты менен намысынан – жылуу төшөктөн араң козголуп, классташы чакырган көчө кесилишин көздөй жөнөдү.  Ал жер анча алыс эмес болгондуктан бат эле жетип барды.  

- Менин атам менен апам ушул көчөнү шыпырып иштешет, - деди Арген ары жакта жол боюн шырп-шырп эттире шыпырып жүргөн эки адамды көрсөтүп. - Мен да кээде аларга жардам берем. Ишти дайыма ушинтип таң агара электе башташат. Эми экөөбүздүн азыркы милдетибиз: көчөнүн таштандысын терип чыгуу. Мээлейди кийип, капты алып, көчөнүн бул тарабындагы таштандыларды сен терип жөнө, мен бул жагындагыларды терейин. Чөптөрдүн арасындагы, арыктын ичиндеги майда-бачек таштандыларды, тамекинин калдыктарынан бери калтырмай жок. Көчөнүн тиги башынан кездешебиз, -деп Арген ашык сөз айтпай мээлей менен капты Илгизге берип, көчө бойлоп жөнөдү.

Илгиз бир аз буйдала түшүп, классташынын айтканын аткарбаска аргасы жок экенин түшүндү. Мээлейди кийип, колго капты алган ал бир аз узаганда эле иш оңой эмес экенине көзү жетти. Анткени чөптөрдүн арасы менен арыктын ичинде майда-чүйдө таштандылар көп экен. Мурда көчөдөн жөн-жай өтүп баратканында буларды эч качан байкабаганын ойлогон ал ишке киришти. Ошентип Илгиз таштанды терип нарылаган сайын колундагы кап оорлой берди, адамдар мурунку күнү ыргыткан желим бөтөлкөлөр, банкалар капты бат эле толтурду. Көчөнүн кийинки кесилишине жеткенинде ушундай эле капты таштандыга толтурган Арген аны күтүп туруптур.

- Эми атам менен апам шыпырып чогулткан шыпырындыларды капка салып чыгышыбыз керек, - деди ал бош капты Илгизге берип, өзү калакты колго алып.

Ошентип экөө ишке кайра киришип, жол четине чогултулган шыпырындыларды капка салып чыккыча күн аркан бою көтөрүлдү.

- Карачы, биздин көчө кандай гана таза! - деди Арген иш бүткөндө.

- Жок. Биздин көчөлөр сен жазгандай абдан ыпылас экен, - деди таң атпай чарчаганын сезген Илгиз жеңилгенин мойнуна алып.

«РухЭш» сайты келечекте ою жатык, тили жетик муунду тарбиялоо максатында аталган конкурска демөөрчүлүк көрсөткөндүгү үчүн Кыргызстандын JIA Бизнес-ассоциациясына терең ыраазычылык билдирет! О.э. өлкөбүздүн экономикалык өсүшүнө гана басым жасабастан, келечек муунга көркөм-мураска калар улуттук адабиятыбыздын бүгүнкү абалына кайдыгер карабаган бизнес чөйрөсүндөгү мекенчил ишкерлерге жана өндүрүшчүлөргө жалпы улуттук адабияттын өкүлдөрүнүн атынан терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз!

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз