Конкурска: Периште кыз (№78)

Күмүш түстүү күндөн көйнөк кийинип,
Ай нуруна алгансыңбы киринип.
Кара жаным кыйналат эй алдыңда,
Көргөн кезде өлүп кайра тирилип!

Тээ көктөгү жылдыздарга жуурулуп,
Ай күн болуп жүзүң турат кубулуп.
Мени карап күлө көрбө суранам,
Көкүрөктөн жан кетпесин суурулуп!

А көздөрүң көкүрөктү өрттөгөн,
Сулуусуң ээ айлананы көрктөгөн.
Мөлтүр тунук карегиңдин ичине
Жан болбостур бул ааламда чөкпөгөн!

Дилиң таза жерге жааган ак кардай,
Чачтарыңчы – бейиштеги бактардай.
Таңдай теше тамшандырган эриниң,
Абдан таттуу, абдан ширин, ах кандай!

Көз алдымда сулуу турса эх сендей,
Жүрөк сыздайт бычак менен кескендей.
Дене боюм дүркүрөйт эй, дүркүрөйт,
Таттыбүбү кайра кайтып келгендей!

Болгон, толгон сулуулуктун баарысын,
Жаратканым сага гана бергендей!

http://www.ruhesh.org/2019/11/08/ruhesh-sajty-zha-y-adabij-konkurs-zharyyalajt/

Комментарий калтырыңыз