Маматкадыр Тиллебаев: Чыктыңар эл кайгыга баткан кезде (№95)

Жарабай эчтекеге айлыгыңар,
Жарыбай же көбөйбөй байлыгыңар,
Анты деп Гиппократтын жашадыңар,
Байланып ак халатка ай, жылыңар.

Калтырып үй-оокатты, ашыңарды,
Кайыл деп калган өмүр жашыңарды,
Биз үчүн кайра силер турдуңарбы,
Өлүмгө сайып коюп башыңарды...

Чыктыңар эл кайгыга баткан кезде,
Чыктыңар калктын көзү каткан кезде,
Чыктыңар байлар менен жеп-жутарлар,
Баштарын кумга салып жаткан кезде...

Силердин баркыңарды билип бүгүн,
Масканы силер берген кийип бүгүн,
Силерге айланайын халатчандар,
Турабыз башыбызды ийип бүгүн...
29-март, 2020-ж.

ЖАМГЫР

Жаз келди же бир жазга окшобогон,
Жүдөдүк жамгырлардан токтобогон.
Тазалап жатат окшойт коомубузду,
Кирлерден арыла албай, онтологон.

Токтобой жамгыр жаады тазарсын деп,
Кир болгон дилибизди агарсын деп.
Эскертип жатат окшойт кыргыздарга,
Чындыкты тазалыктан табаарсың деп.

Уурдалып туш-тарапка жыйганыбыз.
Биздин да кээде келет ыйлагыбыз.
Жамгырдан биротоло тазалансын,
Бузулуп бара жаткан ыйманыбыз!

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз