Назгүл Болотбекова: Жарык издейм (№120)

Сен мага кимдир-бирөө жөнүндө
Айтып келбе жаңылганын, жазганын.
Мен өзүм күнү баткан дүйнөмдүн
Бир бурчунан жарык издеп жүрөмүн.
Качандыр бир эстеп, ыйлап, тазаланып алсын деп
Кудай аны бир жаңылтып койгондур.
А сен ага оңолууга жол бербей,
Тепкилейсиң жыгылганды оңбогур.

Жан дүйнөм

Кылымдарды илип алып мойнуңа,
Мукам чыккан чопо чоордун доошундай
Үн чыгардың жан дүйнөм.

Улуу сырды катып алып мойнуңа,
Ыйык созгон кыл кыяктын үнүндөй
Зыркырадың жан дүйнөм.

Деңиздерге талааларга жетелеп,
Дирилдетип кан тамырда жүгүргөн
Улуу комуз күүсүндөй.

Чертилдиңби жан дүйнөм?
Чертил, Чурка.
Ырда, ыйла,
Талкаланып калгыча.
Сенин элиң, сенин журтуң
Түшүп турат кайгыга.
Талааларга, деңиздерге
Муңуңду чач силкинип,
Дүйнөм менин ыйлап-ыйлап
Айланып кет жакшы ырга.
Рудный шаары, апрель айы.

Мен өзүмдөн бакыт издейм

Бакыт издеп башкалардын көзүнөн,
Кимдир-бирөө жүрөт балким жол карап.
Мен өзүмдүн көкүрөгүм тыткылап
Улам жарык таап алам асылым,
Мен өзүмдү  жакасынан чап кармап
Чарчаба дейм үмүт өлбөс түбөлүк.

Түнөрсөм да коркпо мени окуй бер.
Көөдөнүмдө бүтпөй турсун жарыгым.
Тээ түнүмдө көптөр-көптөр коркуп адашкан,
Көкүрөктүн асманында жылдыз бар.

Ата Журтка

Жашыңды сүртүп,
Жаныңда турбай өзүңдүн,
Кыйналып турам, Ата Журт.
Кучакка кысып,
Боорума баспай өзүңдү.
Сагынып турам, Ата Журт.
Саамайың сылап,
Соорото албай өзүңдү.
Сыздап турам, Ата  Журт.
Этек-жеңим желбиреп,
Урунуп алып ызага
Жете албай турам,  Ата Журт.
Жүзүңдөн сүйүп,
Демиңди басып бере албай,
Ыраакта турам, Ата Журт.
Чындык деп аккан
Каныңды басып тура албай,
Жүрөгүм канап,
Туйлап турам, Ата Журт.
Ажалга  айдап,
Алкымдан алган жырткычты
Жара тартпай жарылып турам, Ата Журт.
2010-ж. 10-апрель Рудный шаары

Апама

Баары жакшы дейсиң күлүп.
Эсимде жок, укпаганмын өзүңдөн эч жаман кеп.
Жакшы дейсиң,билбейм кандай жүрөсүң...
Өзүңө эмес, дүйнөнүн бүт жакшысын
Балдар үчүн күбүрөнүп, тиленип.
Өзүң үчүн жашаган күндөр көппү?
Саналуудур...
Чайпалбасын бакыты деп,
Сен өзүңдү садага чаап салгандырсың.
Сен биз үчүн жапжаш туруп,
Кемпир болуп калгандырсың...

Окшош материалдар

Комментарийлер (1)

  • - Үрүниса Маматова

    "Жакшы акын, жаман акын болбойт. Ал - акын же акын эмес." Алик Акималиев. Акын экен. Ыр жазыптыр. Ушинтип жазышпайбы тамтаңдабай!

Комментарий калтырыңыз