Айпери Кеңеш кызы: Кетпес оомат (№131)

Илгерирээк күндөрдүн бир күнүндө,
Эр азамат келе жатса үйүнө,
Кадимки Оомат адам кейпин жамынып,
Ыйлап турат, эшигинин түбүндө.

Түшүнбөй бул нерсеге эр азамат,
Таңданды, чоочуркады көрөр замат.
Ары жак, бери жагын тиктеп алып,
Мындай деп Ооматка суроо салат:

“Кимсиң, айтчы? Кантет деги абалың?
Капалуудай көрүнөт да жамалың.
Эмне издедиң менин короом тараптан,
Жокпу эмне, жолуң түшүп барарың?”

Жөлөп-таяп, тургузуп колдон кармап,
Таң калганын азамат жашыра албай...
Оомат болсо дал болгон азаматка
Кебин баштап ичтеги дартын айтат:

«Баёо кезден катар жүрдүк жанаша,
Тиктеп мени сен анчалык таң калба.
Байкабадың. Балким кээде байкадың,
Балалыктан жолдош болдум мен сага.

Мыкты окуп, мыкты кесип тандадың,
Ойдогудай орундалды максатың.
Жакшы достор курчап, жакшы чөйрөдө,
Түшүнгөнгө, айды колго кармадың!

Эстүү чыгып, сүйүп-күтүп алганың,
Тарбиялуу болду анан балдарың.
Орундалып ата-энеңдин ак бата,
Жүрдүң аман – көзү тийбей жамандын.

Калк ичинде өсүп күндө кадырың,
Сыймыктанды сени менен жакының.
Бакыт коштоп, ийгилик да жылоолоп,
Кайда болсо, жолуң болду, баатырым!

Очор-бачар ордо болдуң өзүнчө,
Оңой менен кас-душманың жеңбеген.
Олжо алдың мээнет кылып көбүнчө,
Оомат ошол сен бар жерди жердеген.

Бакытка мас көңүл куунап дегдеди,
Келип турду ийгиликтин кербени.
Өмүрүңдү шаңга айланткан өзгөчө,
Оомат болот. Менмин Оомат дегени!

Ар бир иштин башы бар, аягы бар,
Бардык жолдун акырына чыгары бар.
Жанатан ыйлаганым себеби ушул,
Менин эми башка жакка сапарым бар.

Кош айтып, коштошууга келди кезек,
Сапарымдын аягы келди, демек.
Кыялбай турсам дагы өзүңөрдү,
Аргасыздан силерден кетүүм керек”.

«Токтой тур, Оомат, анча шашылбагын,
Туура айттың, турат мына шаңдуу жайым.
Уруксат берсең эгер үйгө кирип,
Кетериңди бир ооз айтып кабарлайын.

Күтөйүн, үйгө кир да суроо бергин,
Мен жөнүндө алардан сурап көргүн.
Күттүрбөстөн батыраак мында чыгып,
Мага анан алардын жообун бергин”.

Ой басып киши кирди бүлөсүнө,
Корккондой опкоолжуу бар жүрөгүндө.
Байбичесин чакырып кеңешүүгө
Жагдайды түшүндүрдү билгенинче:

«Ишенсең болуп турат кызык жагдай,
Ирегеде абал болду таң калгандай.
Буга чейин бизди коштоп жүргөн Оомат,
Кетемин деп камданыптыр эми калбай”.

Бир ишенип, бир ишенбей жолдошуна,
Аялдын айтып турган жообу мына:
“Мейли эми, кетем десе кармабайлы,
Кош айтып, узаталы өз жолуна.

Ансыз да бизде баары жетиштүү го,
Тапканың, майлуу-сүттүү жемиштүү го.
Ооматтын мында ары кереги жок,
Бизге эми ашыкчадай сезилди го!”

Андан соң суроо салып тун уулуна,
Даяр турду ушундай жооп угууга.
Ойлонбостон, "Кетирсең, кетир" деди,
Тил учунан араң сүйлөп ал уулу да.

Аңгыча келин келди чайын алып,
Ийилип, илбериңки салам айтып.
"Мунун да оюн угуп көрөйүнчү",
Кишиге келе калды бул ой капыс.

Келинге жооп берүүгө кезек жетти,
Оболу, атасына таазим этти.
Келиндик каадасын эч бир бузбай,
Жай гана шашылбастан жообун берди.

«Атаке, Ооматтын кетпегени дурус беле...
Эгер бизден уза-актарга кетем десе,
Сураныч, бизге таштап кетсин, айткын,
Биримдикти, ынтымакты колдон келсе.

Оомат тайып, баштан бак узаса да,
Ынтымакты бек сактап калсак деймин.
Ыдыратпай ынтымагын бүлөбүздүн,
Биримдикте келечекке барсак деймин”.

Келиндин угар замат берген жообун,
Кубаттап, кош кол менен айткан оюн
Ооматка, төкпөй-чачпай айтып берди,
Дегенсип, “Дал ушундай менин оюм!”

Баягы ыйлап турган кайран Оомат,
Үн салып, ал ансайын кайра ыйлайт.
Ынтымакты, биримдикти таштап коюп,
Оомат деген эч жакка кетпейт, тайбайт!

“Келиниңе сүйүнчү айткын” деди,
“Келиниңдин биле жүр баркын” деди.
“Ынтымактуу, бирдиктүү болгон үчүн,
Силер менен түбөлүккө калдым” деди.

Кубанып үйүнө кабар айтты,
Бул кабар баарына майдай жакты.
Келиндин таап айткан таамай жообу,
Бир үйдүн ооматын сактап калды.

Эзелтен улуулар да айткан насаат,
Ынтымактуу бүлөгө бакыт шашат.
Биригип, бир муштумдай болсок эгер,
Кел-келибиз келет да, качпайт Оомат!

Бүлөнүн ынтымагын сактагандар,
Бир өмүргө Ооматын сактап калат!
Биримдиктүү болсо эгер бир туугандар,
Бир өмүргө кошо жүрөт анда Оомат!

Окшош материалдар

Комментарийлер (3)

  • - Айтгүл Туляк кызы

    Сонун! Ар бир күндүн баркына жетип, ынтымакта биримдикте жашай берели

  • - Маширап кызы Патма

    Абдан соонун жазылыптыр авторго азаматсын!!Ылайым ар бир уйдо Оомат кетпес болунчу!!

  • - Темиров Келдибек

    Азаматсын!!Соонун чыгарма экен

Комментарий калтырыңыз