Акылай Суранчиевна: Аялыңдан мен сени уурдап алам (№132)

ҮН

Үн уктаган түндө сөгүнүп,
Үрүл таңды тосту коңурук.
Үшүгөнүн сезбей уйкусу,
Үшкүрүгү сасык бөлүнүп.

Түш оогондо турду ошол үн,
Түшүн таппай, тапты кошогун.
Тирүү жүргөн үйдө өзү эле,
Тирүү өлүк, үйү – бош орун.

Башын мыжыйт мында кыңылдап,
Баш жазганга бардыр ырымдап.
Бүт бардык үн боштон калдырайт,
Бир гана ит турду ырылдап.

Чайнегинин үнү дымыган,
Чачык жатат бешик кырынан.
Чаң сапырган куттуу үйүнө,
Чыдап болбойт үндүн чырынан.

Эстеди үн түнүн кырылдап,
Эшик ачкан кызы бырылдап.
Үшүгөн үй, үндөр чүчкүрүк,
Үн өмүрлөш бешик ыр ырдап.

Карта үндөр, капыс уткан үн,
Кайра майлап култ-култ жуткан үн.
Каткырган үн, сөгүнгөн үндөр,
Кучагынан алды бүт баарын.

Каалгасы араң жабылып,
Кыйч-куйч үнү, түтөйт каңырык.
Чала-чарпып тепсе үн чыгып,
Чака жатты бутка чалынып.

СЫРДАШУУ

Тынымсыз жүгүртсөм таманың,
Түгөтөт каныңды кадамың.
Узун түн уйпалайм уйкуну,
Уучумда сен жакын адамым.

Түйшүгүм тартышып жүрөсүң,
Түшүнөт чыгаарсың бир өзүң.
Түйшөлтүп мен күткөн ал адам,
Түшүмө киргенин билесиң.

Билесиң ал адам келбесин,
Билемин гүл үзүп бербесин.
Түшүрүп калайын жүрөккө,
Түшүрчү кагазга келбетин.

Чуркатам чымчылап денеңди,
Чарчаган чыгаарсың мен өңдүү.
Асылым сагындым деп алдым,
Ал деле сагындым дегендир...

КАЙРАТ

Дартым ооруйт, басабы деп ооруну,
Дары ичтим обочодо кутулар.
Сакташабы сөздөрүмдү оорулуу,
Сөөйүмдүн тырмагындай ушулар.

Жатат күндөр... мында кепин бөлүшүп,
Жазам кайсы? Жаным кейип караят.
Айрып салдым таң калышсын көрүшүп,
Аны кылам балдарыма жалаяк.

Жаратканым! Жан сыздатат оорулар,
Жанды койчу... калып калдым көп иштен.
Коё турсаң күндөр качпас жолугаар,
Күтө турсун кыр жактагы көрүстөн!

УУРУ

Бар дүйнөм санааларга суудай агып,
Бүгүн да баягыдай колум туткак.
Эл уктайт. А мен түндү уурдап алып,
Эрмегим сени күтүү болуп турат.

Жалынып жактырганың менде баары,
Жашыңды, жаштыгыңды уурдап кеткем.
Жүрөгүң өпкөн сүйүү менде калды,
Жоголгон жолдоруң да менден өткөн.

Актаба, соо дейсиңби аялыңды
Ал деле мага окшогон  “кески” неме.
Уурдаган жашоомдогу аялуумду,
Уул-кыз бар сүйүүбүздү кескилеген.

Айланчыктап турасың чачым жыттап,
Ал ансайын кетпейсиң улагамдан.
Айтканга оозум барбайт, колум  туткак,
Аялыңдан мен сени уурдап алам.

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз