Жыргал Сыдыкова: Башталат баары нөл менен (№140)

Эсептин башы нөл менен,
Тегерек болот нөл деген,
Нөл менен санак башталат:
Сандарга жалгашат,
Уласаң нөлдү
Сандарга жол ачылат,
Сандарга сан кошулат.
Бирдиктер онго,
Ондуктар жүзгө,
Жүздүктөр миңге…
Ошентип санакта:
Сандарга сандар алмашат,
Сандарга сандар жалгашат.
Жалгабаса –
Тогузга чейинки сандар
Өсө алмак эмес «сан жасап».

Башталат баары нөл менен,
Тегерек болот нөл деген.
Нөл менен жашоо уланат,
Нөл менен куралат.
Бузбагын нөлдү!
Күн айга, ай жылга,
жылдар кылымга,
кылымдар доорго алмашат.

Жашоо жалгашат,
Мезгил таң ашат.
Таң атат!
Таңды баары самашат.
Аалам, асман, айланаң.
Нөлгө окшоп калган
Ал эмес суунун тамчысы тамган.
Таң калам,
Нөлгө окшоп калган.
Ай, Күн, Жер –
Көздүн кареги биздеги.
Аталар тиккен боз үйү,
Апаппак өргөөсү,
Түндүгү, төбөсү, тебетейи, калпагы.
Анан да, ылгаган кебек, чарларды
Чоң энемдин элеги,
Бышырган наны, көмөчү,
Бутундагы көлөчү.
Баары, баары нөлгө окшойт өзү,
Башы-көзү.

Табиятта: таажысы гүлдүн
Жемиштердин даны, мөмөсү.
(Көрбөгөм төрт бурчтуу мөмөнү)
Баардыгы нөлгө окшоп, нөлдөн башталат.
Нөл сап курап, нөл сапты улап,
Нөл алдыда, нөл артта,
Нөл аралыкта сакталат.
Бардыгы нөлдөн башталат.
Өзүңдө, коомдо, корооңдо
Курулчу жаңы Чоң жолдо
Баштагын ишти нөл менен
Куралың алып оң колго.
Анткени, бүтүндүк, биримдик, тирилик -
Бардыгы нөлдөн башталат.
Нөлгө окшоп сен да
Эсепте жоктон келгенсиң,
Эсепке кошулуп,
Эсепте отуруп,
Эсептен кете бересиң…

Нөл менен башталат, нөл менен аяктап,
Келесиң, кете бересиң,
Нөл менен сен да аяктап!

*     *     *

Ата-жашоо,
Ал-турмуштун туткасы,
Уюткусу, аягы эмес, ал - башы.
Ата – кубат,
Анда күчтүү ар – уят,
Бардык иштин башатында ал турат.
Ата курат үй-бүлөнү, үй жайды.
Турмуш улоо – түгөнбөгөн максаты.
Ата болуу – оңой эмес, чоң милдет.
Ал ар дайым болуш керек адилет.
Ата сөзү эки болбойт айтылган,
Эстүү уулу кайталатпай аткарган.
Ата түзөйт, элди, коомду, улутту
Ал өстүрөт, көктөй турган урукту.
Кайсы заман, өзгөрбөсүн ал кандай,
Казык болот, ата гана атадай!

Эки келбейт,
Эч ким ушул дүйнөгө,
Элдин уулун таптап кеткин өмүрдө!
Ордуң төрдө, ишиң элде калгандай,
жашагыла ата болуп атадай!

Бул жашоодо аталардын аты улук,
Адам болуп жаралып жер бетине
Ал жашоону уланткан турмуш куруп.

Бул ул жашоодо аталардын аты улук.
Ченеп, бычып, чечимин айтып коёт.
Чечкиндүүсү атанын төрдө отуруп.

Бул турмушта атанын аты улук.
Турбаса эгер аталар ата болуп,
Болмок анда адамдар тукум курут.

Улуу салтты аталар, бузбагыла!
Урпагыңар түзөлөт сага карап,
Улут жүгү силердин мойнуңарда!

Оор жүктү көтөрөт ата деген.
Оодарылбас океан чайпалса да,
Ою терең, оозунда сөзгө бекем.

Улуу салтты аталар сактагыла.
Жараткандан кийинки жаратмандар,
Өзүңөрдү өзүңөр барктагыла!

Ата жолун жигиттер, улагыла!
Күкүм кылып, чайналып, майдаланбай,
Ата наркын бүпбүтүн кармагыла!

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз