Никколла Макиавелли адам тагдыры жөнүндө

 • Жашоодогу эң жаман нерсе бул тарткан түйшүктөрүбүз, оорулар менен жакырчылык, кайгы-капа да эмес – бул бекерчиликте олтуруп зеригүү.
 • Ар кандай өзгөрүүлөр, жаңы өзгөрүүлөргө жол ачат.
 • Адамдар үч түрдүү жол менен калыптанат: бирөө бардыгына өз аракети менен жетет; экинчиси биринчилер жеткен акылды өздөштүрүп алышат; үчүнчүсү – өзү эч нерсеге жетпейт, жеткендердикин түшүнбөйт.
 • Адамдар көбүнчө ички маанисине терең кирбей, сырткы көрүнүшүнө карай баа беришет. Бардыгынын көздөрү бар, бирок баарында эле көрө билүү жетишпейт.
 • Жеңүүчү каалаганын жасай алаар жана айрыкча акыйкаттыкты тебелеп кете ала турган толук жеңиш эч качан болбойт.
 • ... Куралданган пайгамбарлар дайыма жеңишке жеткен, а куралсыздар өлүп жок болушкан.
 • Адамдардын көпчүлүк бөлүгү алардын абийирине жана мүлкүнө тийишмейинче жашоолоруна ыраазы.
 • Адамдар өтө жөнөкөй, алар өз керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн жаналекетке түшүп жүрүп, алдамчыларга өзүн алдатууга оңой эле жол беришет.
 • Тил адамга анын ойлорун жаап жашыруу үчүн берилген.
 • Башкалар менен жеңишке жетишкенче, өз адамдарың менен утулган жакшы, анткени башкалардын куралы менен алган жеңиш чыныгы жеңиш эмес.
 • Алдыда эмне болорун билүү үчүн, өткөнгө көз жүгүртүү жетиштүү. Анткени адамзаттын кылган бардык иштери, бардык убактарда эле бирдей аракет кылган адамдар тарабынан жасалат, ошондуктан жыйынтык деле бирдей.

Которгон Абийрбек АБЫКАЕВ

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз