Симеон Афонский: Акылман ойлор

Кандай сапат эң сейрек жолугат? – Бере билүү.

*     *     *

Кандай сапат эң мыкты? – Кечире билүү.

*     *     *

Кайсы сапат эң кыйын? — Унчукпай коюуну билүү.

*     *     *

Кайсы сапат эң маанилүү? — Сурай билүү.

*     *     *

Кайсы сапат эң керектүү? —  Уга билүү.

*     *     *

Кайсы сапат эң жагымсыз? — Текеберчилик.

*     *     *

Кайсы сапат эң зыяндуу? — Көп сүйлөө.

*     *     *

Кандай адам эң күчтүү? — Чындыкты түшүнө билген адам.

*     *     *

Кандай адам эң алсыз? — Өзүн күчтүү сезген адам.

*     *     *

Кандай адам эң акылдуу? — Жүрөгүн тыңшай билген.

*     *     *

Кандай көзкарандылык эң коркунучтуу? — Өз денесинин кулу болуу.

*     *     *

Кандай адам эң кедей? — Баарынан акчаны жакшы көргөн адам.

*     *     *

Кандай адам Кудайга эң жакын? — Кайрымдуу адам.

*     *     *

Кырсыкты кантип жеңсе болот — Күлкү менен.

*     *     *

Кыйналууга кантип каршылык кылса болот? — Чыдай билүү менен.

*     *     *

Жан-дүйнө тазалыгынын белгиси кайсы? — Ишеним.

*     *     *

Жан дүйнө оорусунун белгиси кайсы? — Үмүтсүздүк.

*     *     *

Жакшы иштерди жасагандын белгиси кайсы? — Көңүлдүн жай болушу.

*     *     *

Кандай адамды тирүүлөй өлүк десек болот? — Кайдыгер адамды.

*     *     *

Кандай адам эч качан өлбөйт? — Башкаларды сүйө билген адам.

Которгон Абийрбек АБЫКАЕВ

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз