Токтокан Чокоева: Беш манжа бөлөк, билек бир

Кагылайын кутман калкым, кыргыз элинин "Караңгыда көз тапкан, капилеттен сөз тапкан" карылары, жүйөөлүү сүйлөгөн жаштары, силерден суранарым: бири-бирибизге ачуу сөз айтпай, көңүл калтырбай "ийри отуруп, түз кеңешели".

Ушул мезгилде болуп жаткан башаламандыктын кесепетинен ким азап тартып, ким четте карап байлыкка марып жатат? Мына азыр фейсбукту ачсаң эле топ-топ болуп ачуу сөздөр менен айтышууга өтүштү, ким кепилдик бере алат, билек түрүп чабышууга өтпөйт деп? Чубак ажы айткандай, эки жаат болуп тытышкан калк калып, кресло талашкандар заматта жең ичинен биригип алышат.

Адам көңүлүн гүл дейбиз, айнектей морт дейбиз, баарын сезип жатып анан неге бири-бирибизге катуу айтып көңүл калтырабыз? Эсибиз барда этегибизди жабалы. "Бетеге кетип бел калат, бектер кетип эл калат" дегендей, канча бек кетти: алтынын алдырып, тоосун каздырып, мөңгүнү эритип дагы деле куру жалак караламан эл калдык. "Беш манжа бөлөк, билек бир, беш адам бөлөк, тилек бир" дегендей, Жараткандан жакшылык тилеп, бири-бирибизди жамандабай туура баамдап, көркүнө көңүл алдырып ТАНАПТАШУУДАН,  ачууга оңой алдырып АРАЗДАШУУДАН алыс бололу.

Турмуштагы майда-барат нерселерден жогору туруп, балдарыбыздын келечегин сатпай, жан дүйнөбүздү ыпластыкка бастырбай адал бололу, акыл-эсибиз менен бололу!

Күн түнү шолоктоп жамгыр төктү,
Жылт эткен күн учкуну кайда кетти?
Шыбырап, солуктаган балага окшоп,
Жамгыр үнү жан дүйнөмдү эзип бүттү.

Түн караңгы, жамгыр үнү тып-тып тамат,
Араздашып эл-журтум кайда барат?
Ак-кара аралашып наркы кетти,
Нарк менен кошулуп баркы кетти.

Чын менен калп, ак-кара аралашып,
Чиновниктер элимди мүлжүп бүттү.
Жаачы жамгыр, топондорду алып кетчи,
Кара ниетти чөнтөгүңө салып кетчи...

Урматтуу калкым! Мен ой толгоомду сөз багып, сөз сыйлаган айтылуу дастанчы ЖАЙСАҢ бабабыздын учкул сөзү менен бүтүргүм келет: "Учкуну ойлорумдун өчпөстөн тек, \ Учкул ой урпагымдан тапса түнөк".

Келгиле калкым, "Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаралы".

16.12.20. Кара-Көл шаары.

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз