Өспүрүмдөр арасындагы дилбаян конкурсу

«Эгемендиктин баасы эмнеде?» – ушул темада ой толгоп, келечекке балапан канат каккандай талпынгыла! Чоң сапарга, мекен үчүн болгон улуу иштерге кичинекей кадамыңар ушул болушу ыктымал.

Жогорку Кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаевдин демилгеси менен өспүрүмдөрдү келечекке туура багыттоо максатында уюшулган бул конкурс быйыл төртүнчү ирет улантылууда. «РухЭш» сайты жыл сайын салттуу өткөрүп келаткан республикалык дилбаян конкурсу бул жолу «Эгемендиктин баасы эмнеде?» деп аталды.

Конкурстун максаты – өспүрүмдөрдүн өз эне тилинде көркөм ой толгоо жөндөмүн арттырып, аң-сезимин өстүрүп, жашоодо жогорку баалуулуктарга артыкчылык берген тили жатык, ою жетик муунду сынчыл ой жүгүртүүгө багыттоо.

Конкурстун шарты:

Конкурска 15 жаштан 18 жашка чейинки курактагы (8-класс – 11-класс) республиканын баардык улан-кыздары катыша алышат.

Катышуучулардын эмгегин, шык-дареметин калыс баалоо максатында аталган сынак эки баскыч менен өткөрүлөт.

1-баскычы 2021-жылдын октябрь айынан башталып, 2022-жылдын 1-мартына чейин жүрөт. Дилбаяндар dilbayan.ospurum@gmail.com дарегине кабыл алынат.

Дилбаян жазылышына талаптар:

1. Дилбаян компьютерде жазылышы шарт.

2. Титулдук баракча жасоонун, ар кандай рамкалар менен кооздоонун кереги жок. Өздүк маалыматтарды дилбаяндын аягына гана бир ирет жазуу жетиштүү.

3. Arial шрифти, 12-кегль, 1,15 интервал менен эки беттен ашырбоо кажет.

4. Ө, ң, ү тамгаларынын ордуна о, н, у тамгалары колдонулган дилбаяндар жараксыз деп саналат!!!

5. Дилбаянда катышуучунун аты-жөнү, жашаган жери (үй дареги эмес, облусу, району, айылы), мектеби, классы жана байланыш телефону толук көрсөтүлүшү керек.

Дилбаянды баалоо үчүн коюлган талаптар:

1. Эгемен өлкө деп аталып, эгемендик алган күнүбүздү майрамдап келебиз. Эгемендик менен бирге кандай арыкчылыктарга жетиштик? Аларды барктап, баалап, сактап келатабызбы? Эгемен өлкө аталганыбыз менен канчалык деңгээлде көз карандысыз саясат жүргүзүүдөбүз? Ар бир жарандын өлкө эгемен өнүгүшү үчүн кошкон салымы эмнеде?

Негиздүү, жүйөлүү, чындыкка жакын баа берген сынчыл мүнөздөгү, куру кооз сөз эмес, ишке аша тургандай изги ой болсо дилбаян жогору баа алат.

2. Баалоодо дилбаяндагы көркөм ой чабытка, идеялык мазмунга көңүл бурулат.

3. Албетте, орфографиялык, пунктуациялык, стилистикалык жана синтаксистик сабаттуулукка баа берилет.

Мына ушул талаптарга жооп берген дилбаян ээлери конкурстун 2-баскычына көтөрүлөт.

2-баскычы кандай шартта, кайсы мөөнөттө өтөрү 1-баскычтын жыйынтыгынан кийин жарыяланат.

Аталган конкурстун жеңүүчүлөрү окуу жылдын соңуна карата (2022-жыл) аныкталат жана ар бир жеңүүчүнүн аты-жөнү түз обо аркылуу жарыяланат.

Эмесе, калемиңерге ак жол, чамдагыла!

 

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз