Малик Осмонов: Кыямат кербени

Апам раматылыктын мен бала кезимде айткан жомок сыяктуу баяны, дүйнө жүзүн чаң тополоңго түшүргөн илдет каптаганда эсиме түшкөнү өзүмдү таң калтырды. Кайсыл бир мезгилдерде деп сөз баштачу апам... Чыгыш жактан, кытай тарапка колун жаңсап чоң кербен жасалгалуу ат төөлөр менен көз жоосун алган кымбат баалуу буюмдары чоң дүрбөлөң менен шоокум салып жолдон өтөт экен, аны көрүп тамаша кылам деген элдин баары кырылат.

Үнүн угуп көргөн адамдын каары жаш дебей, баары сөз сүйлөргө чамасы жетпей өлө беришет экен. Чыгыштан чыккан кербен көч батышты карай кыямат салып, жолунда жолуккан адам калбайт. Жер жүзүн аралап кете берет, мунун атын кыямат кайың дешчү эскилер деп сөзүн улачу апам.

– Жерде адам калбай, баары өлүп калышабы? - деп сурачуумун.

– Жок, бир гана балдары көп, балалуу үйлөр гана тирик калышат экен. Анткени ызы-чуу түшүп бири ыйлап, бири соороп, үй ичинде өздөрү менен өздөрү алаксып, сыртка чыкпай түгөл аман-эсен калышат экен, – дечү раматылык апам.

Азыр апам айткандарын боолголосом; коронавируска окшоп жатат. Көп балалуулардын ызы-чуу түшүп сыртка чыкпастыгы, балекеттен аман калышы, азыркы бири-бири менен байланышта болтурбай үйлөрүндө кармаган сыяктуудай сезилди мага. Оору, улуу кытайдан башталып, океяндын ары жагына өтүп кетти. Кыргын апам айткан жомокчолук эмес, бирок жети миллиярд адамдын шаасын алып, жүрөктөрүнө кыямат кайың салып койду!

Адамдар 21-кылым илим-техниканын учуна жеткен доорунда жашап жатып оор илдет келип, саналуу күндөрдүн ичинде эч нерсеге ишенбей ала салып калышты. Баарынан да азыркы илим-билим менен жооп берчү окумуштуулар аң-таң калып ордунда отуруп калышты. Канчалык техника өспөсүн, жаратылыш бир аз гана күчүн көрсөткөндө – улуу державалар, чоң мамлекеттер кичинекей биздин мамлекет кылган коргонууларды кайталап калышты.

Карылуу согуштук күчтөрү да, асман мейкиндигин изилдеген космостук техникалары да, дүйнөнү кыйма-чийме күн-түн учкан самолёттору, заводдору ордунда токтоп, коронавирус кыяматынын алдында алсыздыгын ачык көрсөтүп туру. Бирок дүйнө коомчулугуна оптимисттик, бир аз өпкөлүк керек эле. Бул коркунучтуу илдет – коронавирус кыяматы биринчи жолу жалпы дүйнө жүзүнүн цивилизация ылдамдыгынын аброюн түшүрүп койду.

Малик ОСМОНОВ, экс-эл депутаты

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз