Акматбек Султан: Ажалга ажал тийсечи

УСТАТЫМ УЛУУ ЭЛМИРБЕК

Уч кыйырсыз таланты,
Океян эле мелмилдеп.
Эринбей эмгек жасадың,
Элим үчүн келдим деп.
Анталап такыр барбадың,
Атак-даңк сыйлык бергин деп.
Элирип турчу жумушка,
Элим менен эрмин деп.
Эсилим кош бол кантейин,
Эл-журтуң айтат түбөлүк
Элмирбек менен элмин деп.
Кер-сары тартып көрүнөт,
Керемет жаздын жамалы.
Каптап келген ит ылаң,
Калкыма салды санааны.
Кайгыны кайгы күчөтүп,
Каран түн бизди сабады.
Жүлүндү жулкуп шум кабар,
Жүрөккө салды жараны.
Актаңдай уулдан айрылып,
Ала-Тоо кийди караны.
Айкөлдү ээрчип бир уулдун
Бизден алыстап барат карааны.
Кыргызды сүйгөн уул элең,
Чындыкка күйгөн нур элең,
Таалимиң Алам дегенге
Түнөк элең, туур элек.
Жаңы эле эми башталган
Жаннаттан келген ыр элең.
Кыйырсыз чексиз Ааламдын
Кыргызга берген сыйы элең.
Асылы элең Адамдын,
Жакыны элең ааламдын.
Тогуз кырдуу бир сырдуу,
Токтогулу элең замандын.
Кыргызга кызмат кылууга
Кылымдан жалгыз жаралдың.
Шамыян дүйнө жыйбадың,
Шакирттер эле жыйганың.
Алыстан келген кыргыз деп,
АКАМ дем мени сыйладың.
Асылым устат сен элең,
Аталап арка кылганым.
Телмиртип мендей байкушту,
ТЕҢИР ТООМ эрте кыйрадың.
МАНАСТУУ элдин багы элең,
Маңкурттарга дары элең.
Түптү түркү элинин
Түрүлүп аткан таң элең.
Кайрысыз экен шум ажал,
Калыгулдай бар элең!
Уккандын муңун козгогон,
Уул-кызың кантет боздогон.
Шагына сынган чынардын
Шакирттериң окшогон.
Кайран кыргыз канетер,
Калыңдап шору тоздогон.
Устатым улуу эр элең,
Улуттун багын кооздогон.
Ушундай улуу Адамга,
Теңирге наалат ким айтат, –
Ден соолук берсе тозбогон.


Көк жалыңдын элине,
Көксөгөнүң таң болду.
Көөдөй доорду жарыткан,
Көөдөнүң жарык шам болду.
Көсөмсүнгөн чоңдордун
Көксөгөнү мал болду.
Ар элдин көчүн ээрчиген,
Ак пейил элиң маң болду.
Биримдик кетип кыргызым,
Баш башына хан болду.
Таш сүзгүр ажал устатка,
Дагыда беш жыл бергенде,
Даңгыр жол кылмак тар жолду.
Каралуу болду асылың,
Азалуу болду жакының,
Кыямат түштү башыма,
Курчуттуң эле жашыдым...
Алыстап кеттиң эртелеп,
Алыстан келип корголоп,
Атамдай туткан асылым.
Күүлөнүп жазгы булбулдай,
Гүлүңдү издеп кеттиңби.
Кулпурган сүйүү багына
Кубулжуп сайрап жеттиңби.
Каймагы таттуу кара жер,
Арман, калтырбай сорот эч кимди.
Өнөрдүн өчтү айчыгы,
Өзүңдө кетти бай сыры.
Токтогулдан кийинки
Тоолордун булбул таңшыгы.
УЛУТТУН наркын коргойт деп,
Уңгу кылабыз кайсыны.
Кылымдык уулуң жаш кетти,
Кыргызым багың тайкыбы!?
Улуттка уулдар күйсөчү,
Улутун сиздей сүйсөчү.
Көөдөнү көңдөй төрөлөр,
Көсөмдүк жолдо жүрсөчү.
Эзилип иштеп эли үчүн
Эл күлсө кошо күлсөчү.
Манастын улуу максатын,
Мээлерине түйсөчү.
Эл жегендерди талкалап,
Эл дегендерди калкалап,
Айоону бир аз билсечи.
Асылды элден бөлгөнчө,
Ажалга ажал тийсечи.
Токсонду жашап устатым,
Тоздурбай кеттиң чепкениң.
Серкедей баштап элиңди,
Сексенди ашып кетпедиң.
Жергелүү элиң кубантып,
Жетимшке да жетпедиң.
Элирип турган өмүрдөн,
Элүүгө жетпей четтедиң.
Кырында туруп кырктын,
Кыйырсыз жолду беттедиң.
Азаптуу какшап буркурайт,
Асылбек, Акмат бектениң.
Тайгылткан кантем тагдырды,
Тоолук элге ким жаят,
Токтогулдун мектебин.
Чындыктын тили кесилди,
Акыйкат көзү тешилди.
Эскертчү элең бакайдай,
Эссиздер кылса кесирди.
Сооротчу элең ыр менен,
Сыздаган жетим-жесирди.
Келечекке жумшадың,
Кеменгер акыл-эсиңди.
Улуттук байлык деп билем,
Уюган алтын сөзүңдү.
Тунартты кантем шум ажал,
Туйгунум сенин көзүңдү.
Кыргыздан чыгып ким баштайт,
Кылымдык улуу көчүңдү.
Акылын айтып ким коштойт,
Артыңда биздей жетимди.
Береним кошбол, аргам жок,
Бейиштик кылсын өзүңдү!

Окшош материалдар

Комментарийлер (26)

 • - Сүйөркан Ильяс кызы

  Акмат! Кайрат кыл, кагылайын! Кыргыз эли үчүн чоң жоготуу болду. Элмирбек агаңдын жаткан жери жайлуу болсун! Агаңардын ишин силер улагыла! Агаңардай капилеттен сөз тапкан, караңгыдан жол тапкан мыкты акындардан болушуңарды тилейбиз!

 • - Тууганбаев Толкунбек

  Арман дунуйо ай суук кабарды уккандан бери буулугуп турам

 • - Газэль

  Эч оюмдан чыкпады. Ойлогон сайын журогум сыздап кетип жатат. Кандайча....Эмнеге.... Жок дегенде элууну ашып кетсечи.....Бизге ушунча кыйын болуп жатат. Жубайы ,балдары,кыздары кантти экен? Дайым кулуп турган элеси.

 • - Чынара Айдарова

  Жөнөкөй жашап, Улуу өмүр сүргөн асыл адамды түбөлүккө жоготтук.. Жылмайып турган жылдыздуу жүзүн көргөн сайын жүрөк булкуп ачышат.."Эрте өлөр адам башкача болот"деген чын белем.. ушул сөзгө ишенип жүрсөк жакшы адамдарды көздүн карегиндей сактайт белек..Ай ким билет..Сени менен жакындан тааныш болбосом да, эми гана көзүң өтүп кеткен соң Залкар асыл адам болгонуңду,Улуу адам болгонуңду билген сайын өкүнүч жүрөктөрдү эзет..Кош, түбөлүккө кош бол Элмир, топурагың торко болсун! Жаркылдаган жүзүңдү эми көрбөйбүз.. Аттиң, кандай гана оор жоготуу...

 • - rYPZPUlrRwNX

  Very funny pictures <a href="http://trans2work.eu/delta-silver-medallion-customer-service-phone-number-7k57">alli starter kit</a> There is little sign of softening among Syrians, however, oramong rival backers in the Middle East, where the conflict ispart of a broader regional confrontation with sectarian elementsbetween Shi'ite Iran and Sunni Muslim Arab leaders.

 • - RQxzVrRkvUmZ

  Have you got a telephone directory? <a href="http://ebomaf.com/testosterone-cypionate-bodybuilding-reddit-zmpo">testosterone cypionate bodybuilding reddit</a> Phoenix, Arizona - Attorney General Tom Horne has sent an opinion to the Secretary of State Ken Bennett, responding to questions received from Bennett. The Opinion concludes that those registering only under the federal form who do not provide evidence of citizenship should not be permitted to vote in state elections, or to sign state petitions.

 • - LqSSJMVRUP

  This is the job description <a href="https://www.alumital.es/buy-isotretinoin-online-uk-fluo">how long do accutane results last</a> The 28-year-old forward, who led England on the 2010 Four Nations tour down under following the loss through injury of Jamie Peacock and Adrian Morley, was player of the year for Canterbury Bulldogs in 2013.

 • - qNRSjTzsYv

  Best Site good looking <a href="http://www.mdagri-shop.com/propecia-cost-target-wbey">where can i get a prescription for propecia</a> Markets and regulators have been putting pressure on banksto move early to comply with the new global Basel III accordbeing phased in, to dispel any doubts about their ability tothrive and encourage investors to buy their bonds and shares.

 • -

  suresiyle kullan?labiliyor. Bonuslar 1xbet Türkiye • Kredi Kart? Visa kartlar?n?z ile 10 TL, Manager Easter card ile 15 TL alt limitle part yapabilirsiniz. King-fish Card sahibiyseniz 5 TL uzeri tutarlar? cekebilirsiniz. • WebMoney WebMoney yontemini kullan?yorsan?z 3 TL alt limitle keep, 5 TL ve uzeri tutarlarla da cekim talebi verebilirsiniz. • EcoPayz Lowest 3 TL ile yat?r?m, maksimum 5 TL ile cekim yapabilirsiniz. • AstroPay 3 TL ve uzeri tutarlar? yat?rabiliyorken 5 TL ve uzerindeki tutarlar icinde cekim talebi verebilirsiniz. • Paykasa Kulland?g?n?z odeme yontemi Paykasa ise 3 TL alt limitin uzerindeki tum tutarlar? an?nda yat?rabilirsiniz. Cekim talebi icin minimal islem tutar? 5 TL’dir. • PayKwik Yaln?zca leave islemleri icin 3 TL alt limitle kullan?labilmektedir. 1xbet Bonus ve Promosyonlar? https://vincityleseine.com/vin/profile.php?id=15549 Her yeni bahis slice gibi Turkler icinde bonuslar en onemli k?s?md?r. 1xbet bahis sitesi de bunu en iyi sekilde sunmaktad?r. • Hos Geldin Bonusu Uyeliginizi act?ktan hemen sonra yapacag?n?z ilk set islemine sunulan bonustur. En fazla 300 TL’ye kadar yararlanabileceginiz bu promosyondan %100 oran?nda yararlanabilirsiniz. • PromoCode Bonusu • In france bleu Bonusu • Y?ld?z Jackpot Promosyonu • Bahis Kuponlar? Savas? Turnuvas? • 1xRace Bonusu • Dogum Gunu Bonusu 1xbet Musteri Hizmetleri 1xbet canl? destek hizmeti sunuyor ancak bunun haricinde de cok ilginc bir dan?smanl?k hizmeti veriyor. Her bahis sitesinde gordugumuz mesaj yoluyla ulas?m, correspondence yordam?yla adresinden iletisim mumkun. Bunlar?n haricinde ise yurt ici servis numaras?yla musterilerine telefon destegi sunuyor. 1xbet Guvenilir Mi? Bahis oynatma lisans?n? Curacao uzerinden alm?s olan 1xbet Meagre sirketi Turkiye’nin koklu platformlar? aras?nda bulunuyor. Lisans?n?n haricinde de GoDaddy taraf?ndan saglanm?s olan SSL sertifikas?n?n aktif oldugunu gorebiliyoruz. 1xbet Genel Degerlendirme 1xbet uygulama 1xbet guncel giris adresi ise 1x-turkey.com olarak guncellendi. Bahis dunyas?nda ayr?cal?kl? bir bahis yelpazesini bir araya getiren sirketin gerek bonuslar?yla, gerek an?nda odeme yontemleriyle gerekse guvenilirligiyle dikkat cekmeye devam ettigini soyleyebiliriz.

 • - Banyo restorasyonu

  <a href=https://megaremont.pro/murmansk-restavratsiya-vann>Podolsk'ta banyo kaplamalarının restorasyonu</a>

 • -

  Hello there I am so grateful I found your webpage, I really found yoou by mistake, while I was browsing on Askjeeve for something else, Anyways I am here now and would just likke to say kudis for a fantastic post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all att the minute but I have book-marked it aand also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the excellent b. продвижение сайтов одесса homepage продвижение сайта харьков

 • -

  Hello just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different browsers and both show the same results. камера шоковой заморозки купить webpage холодильный шкаф

 • - fdhfhe44qwhcjggkpihsfwedhkuktratgjryyrj

  fdhfhe44qwhcjggkpihsfwedhkuktratgjryyrj

 • - cgdfgee36tjgxcbf5qradhfghi76

  cgdfgee36tjgxcbf5qradhfghi76

 • -

  Having read this I believed it was extremely informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spendding waay too much time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile! Kamagra oral jelly wirkung site valif oral jelly 20mg vardenafil

 • - i am so satisfacted. greetings

  i am so satisfacted. greetings wally

 • - i am so satisfacted. greetings

  i am so satisfacted. greetings wally

 • - i am so satisfacted. greetings

  i am so satisfacted. greetings wally

 • - i am so satisfacted. greetings

  i am so satisfacted.my english is poor, sorry :). thx for approving my user greetings wally

 • -

  Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am goinmg through problems with your RSS. I don't know the reason why I aam unable to join it. Is there anyone else getting the same RSS problems? Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanks!! украшение фасада дома гирляндами homepage украшение домов к новому году киев

 • - i am so satisfacted. greetings

  i am so satisfacted.my english is poor, sorry :). thx for approving my user greetings wally

 • -

  Keep on writing, great job! автоматический полив hunter website автополив киев

 • - I want to explain you about pandemiuc

  hi, i am woo from Sweden and i want to explain any thing about "pandemic". Please ask me :)

 • -

  Hello, i think that i saw you visited my site so i came too “return the favor”.I am trying to find things to improve my website!I suppose its ok to usse a few of your ideas!! 3д дизайн website 3d визуализация интерьера

 • -

  Pretty! This was an extremely wondrful post. Many thanks for providinng these details. Best multivitamins ffor women site best protein powder 2018

 • -

  Добрый День, Друзья. Сегодня я бы хотел поведать больше про Деньги под залог договора дду. Я думаю Вы ишите именно про Деньги под залог дома?! Значит эта оптимально актуальная информация про Деньги под залог квартиры будет для вас наиболее полезной. Мы предлагаем больше информации про Деньги под залог помещения и также про Деньги под залог доли в москве и про Деньги под залог займ. На нашем сайте больше про Деньги под залог дома помощь, также информацию про Деньги под залог дома с землей и про Деньги под залог доли в квартире. Узнай больше про Деньги под залог магазина или по ссылке https://xn------7cdlbddcedhphlkba2c2aekpfki6e2a0y.xn--80adxhks/ Наш сайт имеет Теги: Деньги под залог квартиры в области, Деньги под залог быстро, Деньги под залог квартиры помощь, Деньги под залог квартиры получить Удачного Дня

Комментарий калтырыңыз