О`Шакир: «Жетим» деп эми кимди айтам?!

Талпынып турган утуру,
таптасам сендей кушуму:
көкөлөп барып бийикке
көрсөтмөк белең ушуну?!

Эзилип бооруң, жаратың,
Элмирбек беле канатың?!
Кайгынын жүгү оор болуп
карматтың эски адатың...

Ооматың жанып турганда,
озондоп калдык муң-зарда!
Баркыңды күтүп калды элек,
бапырап шаңды курганга.

Ийиндеш, сырдаш, карамдуу
инини сендей табамбы?
Базарың кайнар кезинде
бакырып ыйлап каламбы?

«Жүрөктө бороон» жыйнагың –
ый-зарың эле, ый-зарың.
Өзөгүң өрттөп – Элмирбек
өлүмгө жалгыз кыйбадың.

Эгиздей көрүп досуңду,
эчкирип жыйбай эсиңди:
Көр алсын кошо мени деп
көрсөтмөк белең жосунду?!

«Жетим» деп эми айтпаймын!
«Жетим» деп кимди таптаймын?
Асылым Закем, эзели
азилдеш сендей таппаймын!

«Өх» дедиң бекен дем алып...
өзүңдү өзүң жеп алып:
«Жетим» деп эми кимди айтам?!
Жер алып сени, жер алып?!

Окшош материалдар

Комментарийлер (3)

  • - Алымбек Чыйбылов

    Кайрат кылын,сабыр кылын...Оожоке...Закенин омуру кыска экен... Жараткан бейиши берсин.

  • - Тайир Аширбай

    Зайырбек эми элдин жүрөгүндө жашайт. Зайырбек эми өзүнүн жана акындардын ырларында жашайт.

  • - Калемдеш

    Өкүнүчтүү аттиң

Комментарий калтырыңыз