Анатай Өмүрканов: Болотум… Жоготуум…

Улуттун уңгусунан, баатырдын баянынан, тулпардын туягынан, айкөлдүн айбатынан ширелип, кылым кыдырып топтолуп, жыйылып, ээсин издеген касиетти Улуу Рух бир баласына ыйгарып, ушул кыйчалыш доордо алаңдап, айласын таппай турган элиңе... бел болууга жаралган уул эмес белең, Болотум... Сенин беттегенин бербеген өжөрлүгүң, эр көкүрөк көкжалдыгың, кандан-бектен кайра тартпаган тайманбастыгың – туулгалуу туулган эр экендигиңдин үлгүсү болчу.

Сенин билимиң, окумалдыгың, дүйнө таанымың, эс тутумуң да өзгөчө болчу. Алмадай башка ушунун баарын кантип унутпай батырып жүрөт деп ойлоп кетер элем. Сен өзгөчө элең, Болотум... Дени сактар делдейип, интеллекти мындай кой ишин жөндөй албай жүрсө, сен он жылдап оору менен алышып жатып өзүңдүн «Айкүм мынча болуп жатпайбы!» - деп оозумду ачыргансың. Эгемен эл болдук деп жетине албай, унутулуп бараткан улуттук оюн Көк-Бөрүнү тирилтип, эл аралык деңгээлге алып чыгып, көч башында турган да сен болдуң.

Акын-жазуучулар унутта калып, алып-сатарлар бааланган заманда Байдылда Сарногоев акеңди канатыңа калкалап, ай сайын стипендия берип, дары-дармегине, тамак-ашына көз салып, ал-абалын сурап, китебин чыгарып сүрөп турган да сен болдуң. Анан «Мен» дегенден 7ни – жетөөсү жети тарапка баскан өңчөй «кыйындарды» чогултуп, сапаты салмактуу, ою омоктуу «Жетимен» аттуу коомдук-адабий журнал, элге жакшы кабар апкелген жаңылыктын жарчысы болсун деп атын ырымдап «Алас» аттуу гезит ачып, айлык төлөп, чыгаан журналисттерди чогултуп нары окумдуу, элге жугумду басылмалардын башында турдуң. Ушуну сенден башка ким жасады? Көбүнүн оюна келсе да, бирөөнүн да колунан келген жок. Ооруп калбаганда дагы канча иш жасайт элең...

Деги, Жараткан Шернияздын уулдарын улуттун унутулуп бараткан көөнө маданиятын көтөр деп жаратканбы деп ойлоп кетем. Дос-тууганга качан болсо дарбазасын кенен ачып тосуп алчу капкалуу шаар элең... Балдарыңа саябандуу чынар элең... Элиңе караан элең... Атына заты, сөзүнө өзү жарашкан туйгун элең... Агаңа жөлөк болуп ийнин тосчу ини элең, Болотум... жоготуум...

Баасын билбеске көп саясатчынын бири кетти. Баалаганга кыргыз деп күйгөн бир Кыраан кетти! Алышкан оору алып тынган экен. Жаткан жериң жайлуу, топурагың торко болсун. Көп нерсе жазайын деп... буулугуп сөз таба албадым. Артыңда иниң Садыкка, бир туугандарыңа, үй-бүлөңө терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм.

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз