Балдар адабияты боюнча конкурс жеңүүчүлөрү

«Ою жатык, тили жетик муун үчүн» аталышындагы балдар адабияты боюнча конкурсубуз жыйынтыкталды. Аталган конкурс боюнча 24 чыгарма жарамдуу деп табылып, алардын ичинен калыстар курамынын чечими менен 1-орунга татыктуу чыгарма жок деген бүтүмгө токтолдук. Андыктан экинчи жана үчүнчү орунга татыктуу деген чыгармалар төмөндөгү авторлорго ыйгарылды:

2-орундун жеңүүчүлүгүнө эки автор белгиленди

№11 Нурайым Шаршенбаева – “Мышык менен чычкан” аттуу жомогу;

№ 24 Абдыкерим Муратов – “Ысык-Көл жомоктору”.

3-орундун жеңүүчүлүгүнө төрт автор белгиленди

№1 Таир Аширбай – “Тилмеч козу” ыр топтому;

№17 Кубанычбек Аркабаев – “Малдын тили” ырлар топтому;

№21 Рахат Аманова – “Кылдырек” аңгемеси;

№23 Абдыкерим Муратов – “Адам досторун жана кастарын кантип тапты?” аттуу жомогу...

Жеңүүчүлөр үчүн байгелердин көлөмү

2-орундун жеңүүчүлөрүнө 30 000 (отуз миң) сом тең бөлүнүп берилет

3-орундун жеңүүчүлөрүнө 20 000 (жыйырма миң) сом 5 000 сомдон бөлүнөт.

Балдар адабияты боюнча калыстар курамынын чечимин береги шилтемеден толугу менен көрө аласыз>>>>

Ыраазычылык

«РухЭш» сайты келечекте ою жатык, тили жетик муунду тарбиялоо максатында балдар адабияты боюнча конкурска демөөрчүлүк көрсөткөндүгү үчүн Кыргызстандын JIA Бизнес-ассоциациясына терең ыраазычылык билдирет! О.э. өлкөбүздүн экономикалык өсүшүнө гана басым жасабастан, келечек муунга көркөм-мураска калар улуттук адабиятыбыздын бүгүнкү абалына кайдыгер карабаган бизнес чөйрөсүндөгү мекенчил ишкерлерге жана өндүрүшчүлөргө жалпы улуттук адабияттын өкүлдөрүнүн атынан терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз!

Конкурстун жалпы катышуучуларынын тизмеги

№1 Таир Аширбай – “Тилмеч козу” ыр топтому.

№2 Миргүл Бечелова – “Жазгы таңда” ыр.

№3 Токтосун Самудинов – “Түгөнбөгөн суроолор” ырлар топтому.

№4 Айдарбек Сарманбетов – “Кыргыз болом!” аңгеме.

№5 Сулайман Рысбаев – “Килем” аңгеме.

№6 Сулайман Рысбаев – “Каниет кылган – бактылуу” аңгеме.

№7 Рысбай Абдыраимов – “Келме кезек” жомок.

№8 Бактыгүл Чыныбаева – “Мышык” аңгеме.

№9 Нурайым Шаршенбаева – “Эки дос” жомок.

№10 Нурайым Шаршенбаева – “Ойчул” жомок.

№11 Нурайым Шаршенбаева – “Мышык менен чычкан” жомок.

№12 Жыргал Сокурова – “Биле жүр” ырлар.

№13 Тайир Аширбай – “Бөбөк кыш” поэма.

№14 Ысмайыл Кадыров – “Булар кимдер?” ырлар топтому.

№15 Айдай Тилебалдыева – “Уйкучу ханзаада” жомок.

№16 Кубанычбек Аркабаев – Жаңылмачтар.

№17 Кубанычбек Аркабаев – “Малдын тили” ырлар топтому.

№18 Кубанычбек Аркабаев – “Жалкоо кумурска” тамсил.

№19 Кундуз Маматова – “Чоң ата менен небере” ыр.

№20 Кубанычбек Аркабаев – “Биздин көчө” аңгеме.

№21 Рахат Аманова – “Кылдырек” аңгеме.

№22 Кубанычбек Аркабаев – “Эсеп билбеген бала” аңгеме.

№23 Абдыкерим Муратов – “Адам досторун жана кастарын кантип тапты?” жомок.

№ 24 Абдыкерим Муратов – “Ысык-Көл жомоктору”. 

P. S. Конкурс жеңүүчүлөрүнүн байгелери 2020-жылдын 15-октябрында тапшырылат! 

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз