Темирлан Эсенбеков: Зор бактыдай туш келген табылбас

Темирлан, азыр жаш, улуттук поэзиябыздын каалгасын угулар угулмаксан гана кыгып турган учуру. Бүгүнкү жаштар поэзиясына батыл аралашып жатышкан мурдагы студенттерим Максат Жангазиев, Мирлан Алтымыш уулу, Садырбек Турдубек уулунун студент курактарынын бир элеси – Темирланым...

Ырлары азырынча баёо, бирок дал ошол баёолугу менен өзүнө тартып турат. Жылт-жулт эткен учкундары да жок эмес...

Кыскасы, Темирланымдын тырнак алды ыр түрмөгүн "РухЭштин" окурмандарына кош колдоп сунмакчымын.
Садык АЛАХАН

УЧКАН БАКЫТ

Көкүрөктөн аста чыгып кичи дем,
Көрүшпөстөн кош деп айттым ичимен.
Алыс жакта аман болсо экен деп,
Бакыт каалап калган жалгыз киши мен.

Көз алдыма гүл элесиң чийемин,
Сездим минтип кусалыктын илебин.
А сен жаным кетип жатып бир жолу,
Мен жөнүндө ойлободуң билемин...

*     *     *

Кыштын түнү бул кой үчүн тозок түн,
Мал да болсо эт жүрөгүн тосот муң.
Сыз жерге тууп, тоңуп өлүп козусу,
Маарап жатат үнүн салып кошоктун.

Тууса эмне, жылуу жумшак жер издей?
Антсе ага дүйнө болмок бейиштей.
Тирилет деп кур үмүткө байланып,
Жүрөт азыр жат козуну эмизбей.

Арсыз ажал алдың жанын тез эңип,
Өмүрү алсыз берилиптир ченелип.
Өлдү козу, ооба өзүнүн шору да,
Тилинди го кайран жүрөк энелик.

Мал да болсо аза күттү. Козуну,
буйрук экен... эми жерге берелик.

ТҮН ЖАНА МЕН

Жашырып-жаап сүрөтүңдү колдогу,
Түн киргенде адат мага ойлонуу.
Оору-сыркоо, түйшүктөргө баш бербей,
Кашты серпип куунак жүрсөң болгону.

Көздөн эмес көөдөнүмөн жаш кулап,
Элесиңди көзгө тартам жакшылап.
Төшөгүмө сырдаш болуп уктайын,
Жаздыгыңа курдаш болуп жакшы жат.

САГА...

Каштарыңа түспөлдөш жаңырган ай,
Калп жашырбас карегиң жалынга бай.
Узун болуп ирмелген кирпиктериң,
Эч жанда жок жапжаңы табылгадай...

Жасагандай чоң уста чоюн урган,
Көргөн көздөр жалтанат моюнуңдан.
Жетүү үчүн шилтенген кадамыңа
Көп жигиттер талашып оюн курган.

Уячалар керемет ууртуңдагы,
Салыштырсам сага окшош гүлдүү талаа,
Кардай таза жүзүңдү көргөн кезде,
Дароо эстен тангандыр түрдүү бала.

Зор бактыдай туш келген табылбасым,
Таалайыма бар болчу, карындашым.

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз