O`Шакир: Окшошкондор & Шайлоо-2020 фокусу

Азиз окурман, береги сүрөттө көрүнүп турган окшоштуктарга үңүлдүңүз бекен? “Кыргызстан” аталышындагы бийликчил партиянын желеги менен Казакстандын желегинин ортосунда канчалык айырма бар да, “Биримдик” партиясы менен Россиянын бийликчил партиясы “Единая Россия” партиясынын желегиндеги окшоштуктар эмнени туюндурат?!

Муну партияны негиздегендердин эгемендик аң-сезими, ар-намысы жетилбегени деп түшүнөсүзбү же белимчилдикпи?! Кремлге кылчактообу?

Узак жылдар бою В.Путиндин кол баласына айланган “Единая Россия” партиясы сыяктуу эле КР Президенти С.Жээнбековдун кланы деп сыпатталган “Биримдик” (шайлоого аттанган бул партия курамында президенттин бир тууган иниси Асылбек Жээнбеков да мүчө) деген аталыш маани-мазмун жагынан гана эмес, желектеги символдордун окшоштугу эмнени каңкуулайт? Дегеле учурда Кыргызстандын Россия курамына кошулуусу зарыл деген маанайдагы демилге көтөрүлө калып атканы да кокусунан эмеспи?!.

Жогорудагы “Кыргызстан” аталышындагы жана “Биримдик” аттуу бийликчил партиялардын желектериндеги окшоштуктар кокусунанбы же атайын эле коомчулуктун психологиясын манипуляциялоо үчүн жасалган саясый технологдордун фундаменталдуу амалыбы? Болбосо, айырмачылыктарга жакшылап үңүлүп караңыз! Окшоштук барбы? Бар! Болгону өтө копол көчүрмөнүн гана өзү! Арийне, соцтармактар боюнча тараган мектеп окуучусунун “мээңер барбы?” деп “Кыргызстан” партиясынын өкүлдөрүнө суроо койгонунча эле маселе жатат бул жерде.

Анан да даа бир кокуя: “Биримдик” партиясынын тизмесинде шайлоого аттанган Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонованын ысымдарына көңүл бурар жагдай бар... Сөз эркиндигин чектөө боюнча парламентте мыйзам долбоорун сунуштаган бул экөөнүн демилгеси Россия Федерациясынын мыйзам долбоорунун түзмө-түз көчүрмөсү экени ачыкка чыгып калып, коомчулукта чуу жаратканын эске алсак, демек, бул партия деле “Единая Россиянын” жосундарын белимчидей аткаруу үчүн шайлоого шымаланып аттангандай...  

Муну таланттуу акыныбыз Шабдан Сулайманов да сөз кыябын таап, маминтип сыпаттайт:

Бир-бирин издеп табышып,
“Биримдик” боло калышып.
Аттанды кайра жегичтер,
Акчаны суудай агызып.

Бажыдан жана кылмыштан,
Байлыкты чексиз тургузган.
Мээлептир эми бийликти,
Мекеним дешип Кыргызстан.

Жарыя салып жалпыга,
Жароокер жандай калкына.
Жаштар деп ураан чакырат,
Жашынып алып артына.

Сай менен сазды жапырып,
Ой менен тоону опуруп.
Эшекти минди эскиче,
Ээрине кыйшык отуруп.

Сүрөтүн мыктап чапташып,
Сүйлөсө сөзүн тапташып.
Фокусун баштап жиберди,
Форма-2 менен катташып.

Үзүлүп-түшүп сыйлашып,
Үч добуш бер деп кыйнашып.
Үйгүшкөн иттей жүрүштү,
Үймө-үй паспорт жыйнашып.

Жомокко оозун көптүрүп,
Жолдорго шагыл төктүрүп.
Иш кылдым дебей койгула,
Ишенбейт эми көпчүлүк.

Арам аш берсең чакырып,
Ал тургай жебейт макулук.
Эл-журтум кетпе уяттан,
Эки миң сомго сатылып.

Эки миң сомду беришет,
Эселеп анан жеп-ичет.
Мандатка жетип алган соң,
"Маңка" деп сени тебишет.

Машина менен алдырат,
Маанилеп добуш салдырат.
Жүзүнө беш жыл зар болуп,
Жүрөсүң анан жалдырап...

Алданба, калкым алданба!
Адал өт ушул жалганда.
Абийириң сени кечирбейт,
Акырет жайга барганда.

Шабдан СУЛАЙМАНОВ

Окшош материалдар

Комментарийлер (1)

  • - Айжан

    Верю в победу партии Кыргызстан, партия прекрасно и оперативно всегда выполняют свою работу. Надеюсь и в будущем будут.

Комментарий калтырыңыз