Акылбек кызы Медина: Жалкоолукту эмгекчилдикке айланталы

«Жарандык милдет – өлкөнү сүйүү» конкурсуна №5 дилбаян

10. 01. 21-жыл. Кыштын ызгаардуу күндөрүнүн бири болсо дагы, күн жылмайып, мээримин төгүп, нурун чачып турду. Мен болсо Борбордук Ала-Тоо аянтын көздөй бет алдым. Көздөгөн жериме жеткенимде алтын чачкан кырк нуру өлкөбүз ар тараптан өнүксө, өссө деп кырк тарапка талпынгансып желбиреп турган мамлекеттик туубуз көзүмө учурады. Аны бир оокумга чейин мемиреп, тике карап, ичимен суктана: өлкөгө болгон сүйүү – улуттук намыскөйлүк, атуулдук ариет ар бир кыргыз инсанын коштоп, турмушуна бакубат бак-дөөлөт тартуулаган кандай ыйык сезим тура дедим. Ар бир кыргыз жараны өз өлкөсүн сүйүүгө, ага жан дилинен кызмат кылып, намыскөй болуп, атуулдук парзын аткарып, өлкөбүздүн өнүгүп-өсүүсүнө өз салымын кошууга милдеттүү. Менин оюмча мамлекетти эки гана күч алдыга тартат: экономиканын өсүшү жана руханий дөөлөттүн өсүшү. Эх, бирок байманалуу тирилик өткөрүүгө ыңгайлуу, баардыгы жетиштүү болуп турса дагы бөлүнүп-жарынып, ”кой каргышы бөрүгө жетпей”, ар бири өз кара жанын ойлоп, ”алдуусу алсызын шорго малып", бийлик кумары жүрөгүнө уялаган адамдар эл башы болуп, элин чачып келатат. Элинин алаканынан кут, канатынан калк кетип, күйгөн күмүшү соолуп, коому кошомат менен ооруп, элинен ырыскы, ынтымак кетти. Ынтымаксыздыктын белгиси болуп: үйдөн уулу качканы, башчысы элин алдап калп айтып, ар бири өз күнүн ойлоп, ач көздүгү ашынып, элин тоноп жатканы. Бирин-бири көрө албай, бут тосуп, акыры кесири чен өлчөмүнөн ашкан кезде, журтка калаба түшүп, кан төгүлүп, ”Кордук көргөн көбөйсө, элдин ичи түтөбү?” болуп, аягы элинин тагдырын ойлобогон, эли менен эсептешпеген эл башчыларын алып тынган коомдук түзүлүш бүгүнкү күндө дагы өкүм сүрүп турат.

Адамдык касиеттин кеткени өткөөл мезгилдин көйгөйлүү маселеси болуп атканы эсиме түшүп, өзөктү өрттөп, өкүндүрүп, жүрөгүмдү өйүткөндөй туюлду. ”Улутуңа болгон улуу сезим Ата Журтуңа, өлкөңө болгон улуу сүйүүнү жаратат" дегендей кыргыз улуту деп күйгөн, эли-жери үчүн кара жанын аябаган, эр көкүрөк, кыргыздын кулк-мүнөзүн билген, тарыхын, тилин сыйлаган, чечкиндүү, ак ниет, адилеттүү, ”сансыз каргалардан көрө, саналуу бүркүт артык” деген сөз дайыма сапарлаш болгон калыс башчылары башкарган жерде кайгы жок, эл биримдикте, ынтымактуу болуп куунак жашайт деген ойдомун. Бийлик –биримдик менен күчтүү, бириккендин билеги күчтүү дейт. Бириккен эл – озор, бирикпеген – тозор эмеспи. ”Эл башчың кандай болсо, заманың ошондой" демекчи, менимче өлкө башчылары кыраакы, күчтүү, иш билги жерде эли дагы күчтүү, мамлекет, өлкө дагы күчтүү болот. Ушундай учурдагы өлкөбүздө болуп жаткан реформалык өзгөрүүлөрдү, алдыдагы белгиленген багытын, максаттарынан элес алып,  байкап отуруп, замандаштарымды, келечек жаштарын бүгүнкү күндөн сабак алып ынтымакка, кечиримдүүлүккө, тилектештикке үндөп жана ар бири өзүн өзү ар тараптан өстүрүүгө, жаңы ачылууларга умтулуп, намысыбызга келип,  жалкоолукту эмгекчилдикке, камырабастыкты күжүрмөндүккө, кайдыгерликти тынчы жок изденүүгө айлантууга чакырат элем. Бирок курулай эле антиш керек, минтиш керек дей берүүдөн да майнап чыкпайт деп ойлойм. Ал үчүн ар бир инсан өзгөдөн эмес, өзүнөн баштап ошол ишке жан дили менен берилип, ага баш-оту менен киришип, бул жумуш колунан келээрине толук ишеним менен күчүн жумшоосу зарыл. Мисалы: өз өлкөбүздө билим алып, тарбияланып, а бирок кийин бөлөк өлкөгө иштеп кетүүдөн көрө, чет өлкөдөн жогорку билим алып, көптү көрүп, аңдап-билип келип, өз өлкөбүздүн өнүгүп кетээрине толук ишеним менен мекенибиз үчүн күч жумшоо керек. Жан үрөп, ак ниет эмгектенип, келечекке болгон ишенимдүү үмүттөнүү менен коштолгондо гана өлкөбүздүн өнүгүп-өсүүсүнө өз салымыбызды кошуп, жарандык милдетибизди аткарып, эли-жерибизди, өз өлкөбүздү жан дилибиз менен берилип сүйгөндүгүбүздү биргеликте далилдеген болобуз. Ошондо гана сүйүктүү Кыргызстаныбыз жаңы заманда намысын алдырбай, чексиз өнүгүп-өсүү жолуна зор ишеним менен алга кадамдайт деген терең ишеним, чоң үмүт менен кубана андан ары жолумду уладым.

Акылбек кызы Медина

Бишкек шаары, Октябрь району, ж/к Алтын-Ордо 802

Бишкек шаары, Свердлов району,  №66 «Ден соолуктун жана өнүгүүнүн мектеби» гимназия-окуу-тарбия комплекси, 10-Д класс

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз