Кайыркүл Карыпбекова: Эл аралык бийик аброй өзүнөн өзү келе койбойт

«Жарандык милдет – өлкөнү сүйүү» конкурсуна №7 дилбаян

 Ар бир кыргызстандык жаран өлкөбүздүн экономикасы ылдам өнүгүшүн, гүлдөп өсүүсүн, жашоо деңгээлдеринин жогорулашын, дүйнө жүзүндөгү бай мамлекеттердин катарын толуктоону каалап, көксөп, тилеп келет. Ал эми ошол көксөгөн максатыбызга, тилеген тилегибизге, ойлогон оюбузга жетүү үчүн ар бирөөбүз өзгөлөрдүн өрнөктүү жактарын өздөштүүрүү аркылуу, акыл көрөңгөбүздү байытууга умтулуп, өлкөбүздүн жаркын келечеги үчүн талыкпай эмгек кылуу менен мамлекетибиздин өнүгүшүнө салым кошушубуз керек. Экономикалык ийгилик, өсүп-өнүгүү, эл аралык бийик аброй капыстан, өзүнөн өзү эле келе койбойт да. Албетте, алардын артында бүтүндөй бир коомдун эбегейсиз эмгеги, арыбаган аракети турат. Ал эми ошол аракетке күч берүүчү, бул – ар бирөөбүздүн жарандык милдетибиз болгон өлкөнү сүйүү. Бир гана сүйүү биздин күчүбүзгө күч, акылыбызга акыл кошуп, кажырлуу кайрат, мокобос эрк, салабаттуу сабыр берет. Баардыгы биздин мекенге болгон сүйүүбүзгө көз каранды. Себеби чын жүрөктөн сүйүп жасалбаган жумуштун ийгилиги болбойт. Мамлекетибиздин жаркын келечеги үчүн кошкон салымыбызды өлкөнү сүйүүдөн баштайлы.

 Бир беткейлүүлүк, бир түрдүүлүк кызыксыз, суз, тажатма болоорун, ал эми кооздук, сулуулук, уникалдуулук, кызык, өзгөчөлүктөр көп түрдүүлүктө жатканын эч ким талашпас. Асмандагы жылдыздар ширелишип биригип алса кооз болбой калмак. Көлөмү, көркү, нуру бири-бирине окшобой, ар бири өзүнчө жымыңдаганы үчүн түнкү ачык асманды өзүнчө эле керемет көрсөтүп турат. Ошол жылдыздар сыяктуу эле дүйнө жүзүндөгү мамлекетттердин ар биринин өзүнчө уникалдуулугу, өзгөчөлүктөрү бар. Биздин мамлекетибиз дагы башка өлкөлөргө окшобогон, кайталангыс. Бай маданияты бар, айкөл, меймандос элибиз адамзат мекендеген жерди шөкөттөп турган көркөм жылдыздардын бирибиз. Ошондуктан ар бирибиз өлкөгө болгон сүйүүбүздү сөз менен эмес, иш менен далилдешибиз керек. Бул баардыгыбыздын колубуздан келет, болгону жасап жаткан ар бир жумушубузду так, жоопкерчилик жана берилүү менен аткарууну адатка айлантуубуз керек деп эсептеймин.

 5000 жылдык тарыхыбыз, дүйнөнү дүңгүрөткөн Манас бабабыз, калеми менен ааламды багынткан Чынгыз атабыз менен, жана дагы бүткүл ааламда көлөмү жагынан эч нерсе тең келе албаган, касиеттүү «Манас» эпосубуз менен сыймыктанышыбыз керек. Мекенди сүйүп, аны көздүн карегиндей сактап, даңазалайлы, өстүрөлү, өркүндөтөлү! Бул баардыгыбыздын милдетибиз, жарандык укуктарыбызды эле пайдаланбай, мамлекет алдындагы милдеттерибизди дагы эске алуубуз абзел.

 Биздин ата бабаларыбыз мекен үчүн эмнелерди гана кылган эмес, биз элестете алгыс азап-тозокторду башынан өткөрүп, ”кыргыз” деген атыбызды, улутубузду, тилибизди, маданият, үрп адат, каада салттарыбызды, ак мөңгүлүү Ала-Тообузду, керемет жерибизди сактап калуу үчүн адамдардын каны дайрадай аккан алаамат согуштарда мекен үчүн жан беришип, азыркы биз жашап жаткан көз-карандысыз мамлекетибизди бүгүнкү күнгө жеткиришти. Ал эми азыркы учурда мамлекетибизди андан ары өнүктүрүү үчүн кан төгүүнүн зарылчылыгы жок. Кан төгүү менен эмес, акыл менен ийгиликке жетүүгө аракет кылышыбыз зарыл! Кыргыз элибиз азыркы учурда илим-билимге суудай, балким андан дагы көбүрөөк муктажбыз. Илим-билим, талыкпаган аракет, жоопкерчилик жана мекенге болгон сүйүү – келечектеги дүйнө жүзү акылыбызга багынган мамлекетти куруу учун керектүү материалдар. Кыргызстанда илим-билимдин агымы тамчылап чыккан суудай эмес, улуу дайранын, керек болсо мухиттеги Гольфстрим агымындай мол, кенен болушу зарыл. Деген менен, шоокуму кулакты тундурган шаркыратманын астына чаканы оңунан эмес көмкөрөсүнөн койгондо эмне пайда? Бир тамчы да суу ала албайсың. Дал ошол сыяктуу эле илимге талап жана умтулуу болбосо, андан бир тамчы да буюрбастыр. Айткым келгени, бир гана илим-билим жана өлкөнү сүйүү бизди ийгиликке жетелейт. Билимди алып чектелбей, кичинекей кадамдарыбыз менен чоң максатка жетели.

 АКШдай бай, Орусиядай аскерий, Кытайдай космос, Жапониядай технология, Англиядай илим, Бразилиядай футбол, Сингапурдай экономика, Канададай хоккей державасын түзүүгө эмне үчүн болбосун? Биздин алардан эмнебиз кем? Баардыгы өзүбүзгө көз каранды. Жарандык милдетибиз болгон өлкөбүздү чын жүрөктөн сүйүп, илим-билимге сугарылып, талыкпай эмгек кылсак сөзсүз түрдө кылган ар бир ишибиздин акыбети кайтат!

 Мeн өз өлкөмдү сүйөм жана анын жаркын келечеги үчүн салымымды кошкум келет! «Көп түкүрсө көл болот» дегендей баардыгыбыз мамлекетибизди кичине болсо дагы ар тармактан өнүктүрүүгө аракетибизди аябашыбыз керек. Эң негизгиси максатты туура тандообуз шарт. Себеби адам бир максат үчүн аракеттенсе, ошол аракетинен кандайдыр бир маани-маңызды көрсө, оңойлук менен тажабайт да чарчабайт. Азыркы учурда баардыгыбыздын максатыбыз бир – өлкөнү сүйүү менен келечекти куруу! Буюрса келечекти курууга уюткулуу калкыбыздын уучу куру эмес. Мен мекенимдин гүлдөп өсүшүнө ишенем. Баардыгыбыз ишенишибиз зарыл! Анткени сүйүүнүн жана ишеничтин жоктугу алдыга кадам таштап бара жаткан жолубузда коюлган тоодой тосмо, оюлган оңурайган жар сыяктуу тоскоолдук болоорун билишибиз керек. Тилекке каршы кээ бир жарандарыбыз өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошууга аракет кылбай туруп, мамлекетибиз 30 жылдан бери өнүгө албай жатканына эл башында турган (президент, депутат, министр, жана башка мамлекеттик кызматкерлерди) жарандарыбызды күнөөлөп, туура эмес, зээнди кейиткен сөздөр менен социалдык тармактардан шылдыңдап, аларга колдоо көрсөтүүнүн ордуна басынтып, керек болсо жасап жаткан иштерине тоскоолдук кылышууда. Бул мен үчүн өтө кейиштүү көрүнүш. Себеби адамдагы триллиондогон клеткалар жана туйгу сезим сырттан буйрук кутөөрү чын, эгерде аларга маанайды шаттантып, жигерди ойготуп, шык берүүчү позитивдүү сөздөрдү сүйлөсөк, аны буйруктай кабылдап чындап эле ошол багытта иштеп, рухтун оожалып, дененин кубаттанышына, көз корккон далай улуу иштерди кол менен жемиштүү жасоого себеп болот экен. Эгерде балкыган жан дүйнө жанарына суу сээп, быкшытып өчүрчү муздак, корс жана терс сөздөрдү айтсак Эйнштейн менен Есенин сыяктуулардын улуу таланттары да туулбай туна чөгүп, жарыкка жансыз келген бөбөктөй, думугуп жок болмок. Ушул сыяктуу эле биздин мамлекет башында турган инсандарыбыз эң биринчиден биздин колдообузга муктаж. Баардыгыбыз бир бүтүндүк, бир муштум болуп биригип, бизди бир максат жана өлкөбүзгө болгон сүйүүбүз бириктирип тураарын эске алуу менен алдыга карай умтулуубуз керек. Азыркы учурда баардыгыбызга жан дүйнөнү жаркыткан, жабыккан жан ааламыбызды, мүмкүнчүлүктөрүбүздү ачыш үчүн жылмая айтылган жылуу сөз, далыны таптаган колдоо, дуба-тилек жана ишеним авансы иретинде айтылчу чындыкка коошкон жомоктой жагымдуу кептер жана эң негизгиси жарандык милдетибиз болгон өлкөнү сүйүү аба-суудай эле керек!

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз