Жолдошова Фатима: Өлкөмдүн өсүшүнө тартиптүү жүрүм-турумум менен салым кошом

«Жарандык милдет – өлкөнү сүйүү» конкурсуна №13 дилбаян

 Эң оболу жаран – бул ким?

 Жаран – ар өлкөнүн мыйзамдуу жараны, атуулу, башкача айтканда ошол өлкөнүн паспорту же кубөлүгү берилген инсан.

Андай атуул кайсы улуттун өкүлү болбосун ошол өлкөнүн жарандыгын алса, ошол мамлекеттин мыйзамдары бекиткен укуктарын, милдеттерин, жоопкерчиликтерин аткара билүүсү зарыл. Кыргыз Республикасынын жарандары да туулуп өскөн жеринде билим алат, эмгектенет, өз өлкөсү үчүн кызмат кылып, Кыргызстандын өсүп-өнүгүшүнө өз салымын кошушат.

 Кыргызстан – эгемендүү, өзүнүн конституциясы, мамлекеттик тили, желеги, герби, гимни, ата-бабалардан калган салт-санаасы, үрп-адаты, таалим-тарбиясы бар өлкө.

Кыргызстанда сексенден ашуун улуттун өкүлдөрү жашашат, эгерде алар да Кыргызстандын жарандыгын алышкан болсо, Кыргыз Республикасында жашаса, Мамлекеттик конституциясында жазылган мыйзамдарын, милдеттерин, жоопкерчиликтерин, укуктарын, мамлекеттик тилин, каада-салттарын, үрп-адаттарын уйрөнүп, урматтап, сыйлап жошоосу абзел. Ал эми мамлекет да өз атуулдарына, жарандарына кам көрүп, аларды коргоо жагын мойнуна алган.

Биздин Ата Мекенибиз кандай сонун! Жаратылышы кооз, тунук суулары, учу-кыйырына көз жеткис жайлоо конуштары, таза абасы, ак кар баскан Ала-Тоосу, кен байлыктары, эң башкысы – эгемендүүлүгү менен башка өлкөлөрдөн айрымаланып турат.

Ушундай төгөрөгү төп келген өлкөдө жашап жаткан көп улуттуу Кыргызстандын жарандары өлкөбүздүн, Кыргыз Республикасынын гүлдөп, өсүп өнүгүшүнө өз салымдарын кошууга милдеттүү.

 Биз мектеп окуучулары да колубуздан келген жакшылыктарыбызды, билимибизди, акылыбызды өлкөбүздү сүйүп, урматтоого арнайбыз. Биз да мектепти жакшы окуп, технологиялык жетишкендиктерди жаратып, заманбап санариптик билимдерди үйрөнүп, БАЖАСКО, ОДС, ЖРТ, олимпиадалардан эң жакшы орун алып, спорттук мелдештерге катышып, Кыргызстандын желегин дүйнөгө таанытып, ата-энелерди урматтап, агай-эжекелерди сыйлап, ата-бабаларыбыздан келаткан каада-салттарга баш ийип, өз өлкөбүздүн патриоту болуп жашашыбыз абзел.

Өлкөнү, Мекенди сүйүү деген сезим дайыма ар бир атуулдун, жарандын, окуучунун жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, жан дүйнөбүздү козгоп, сезимдерди ойготуп, акылыбызга акыл кошуп, аң сезимибизди арыштатып турат эмеспи. Канчалаган кооз жерлеге, чет өлкөлөргө барбайлы, кино фильмдер, сыналгылардан, интернет YouTube каналдарынан башка мамлекеттерди, шаарларды көрбөйлү, бирок ал жерлер биздин Ата Мекенибиз – Кыргызстандын кооздугуна, көк мелжиген Ала-Тоосуна, ажайып кооз жаратылышына, кереметтүү Ысык-Көлүнө, жаңгак токойлоруна, жайы салкын, кышы анча суук эмес, жазы жагымдуу, күзү берекелүу, беш жүз жылга жете турган кен байлыктарыбызга, дары сууларыбызга жетпейт.

Биздин кооз өлкөгө кызыккан көрө албас бузукулар, өз элине кордук көрсөткөн эл душмандары кыргыз элинин жок болуп кетүүсүнө кызыгып келишкен. Алар жөнүндөгү маалыматтарды тарыхтан окуп билгенбиз, андай душмандар азыр деле кездешет, биз менен кошо коомдо жашап да жүрүшөт. «Эр жигит эл четинде, жоо бетинде» деген макалда айтып тургандай, Манас атабыз баш болгон баатырлар өз жанын аябай, чачылган кыргыз элин чогултуп, жерибизди душмандардан коргоп, кыргыз элинин кылымдарга сакталып, тукум улоосуна, өзүнчө мамлекет болушуна өз салымын кошуп келишкен. Өз өлкөсүнүн, жеринин тынчтыгы үчүн, бөөдө кан төгулбөсүн деп Курманжан Датка энебиз уулу Камчыбектин өлүмүнө да каршы турган эмес. Андан башка да баатырларды, чыгаан уул-кыздардын тарыхый окуяларын биз көркөм чыгармалардан окуп, чыгармадагы оң каармандардай болуп, алар менен кадимкидей аралашып, образ жаратып, дүйнөнү акыл менен таанып, өлкөбүздүн гүлдөп өсүшүнө өз салымыбызды кошсок дейм. Андан башка да өз жерин, элин душмандарга тебелетпей, Кыргызстандын жерлерин сатпай, Кыргызстандын эгемендүү өлкө болушуна көптөгөн мекенчил атуулдарыбыздын да зор салымдарын кошуп келишкенин билебиз. Арийне, эл-жер үчүн жалтактабай, кара жанын аябай, ак эмгектери менен эркиндик, эгемендүүлүк үчүн күрөшкөн жаңы замандын кесипкөй баатырлары, жоокерлери, улуу даанышмандары, илимпоздору, дарыгерлери, билимдүу жаштары, тайманбас уул-кыздарыбыз, эл шайлаган депутат эл өкүлдөрү, жөнүндө ар түрдүү китептер, көркөм чыгармалар, дастандар жаралып, биздей окуучуларга таасирин тийгизүүдө. Бүткүл дүйнөгө, анын ичинде Кыргызстанга да келген «Ковид-19» ооруларын айыктырган баатыр дарыгерлерди тарых беттерине жазсак болот. Биз, окуучулар да, тарыхтагы оң каармандардын баатырдык мүнөздөрүн, ушул замандагы баатырлардын, өлкө үчүн өз жанын аябаган уул-кыздарыбыздын жакшы жактарынан таасирленип, «Өлкөнү сүйүү» деген патриоттук сезим менен, ал эми жүрөктө: «Мен – Кыргызстандыкмын!» деп, чексиз кубаныч, ишенич, сүйүү менен жашашыбыз керек.

 Ошону менен бирге мектепте жакшы окуп, билим алуу, коомдук тартипти сактап, өз саламаттыгыбыз, адеп-ахлак, үрп-адатты сактоо да жарандык милдетке кирет. Бул дегени коомго дени сак, руханий азыгы мол, акылы тетик жарандарды көбөйтүү аны менен бирге өз жарандык милдетин билген адам өлкөнүн өнүп-өсүшүнө, өлкөнү сүйүүсүнө салым кошкону да. Мен кыргыз жеринде төрөлүп, кыргыз деген ыйык атты алып жүргөндүгүм учүн өзүмдү бактылуумун деп эсептейм.

 Өлкөмдүн өсүшү, өнүгүшүнө өзүмдүн жакшы окушум, тартиптүү жүрүм-турумум менен өз салымымды кошомун.

 Өлкөнүн эгемендүүлүгүн жана коституцияда жазылган мыйзамдарды, укук милдеттерди, үрп-адаттарыбыз, каада –салтты, кооз жаратылышты, кен байлыктарды, аскалуу Ала-Тоону, кереметүү Ысык-Көлдү, жаңгак токойлорубузду таза бойдон, өлкөнү сүйүү менен кийинки муундарга өткөрүп берүү биздин атуулдук, жарандык милдетибиз жана парзыбыз.

Жолдошова Фатима Полотбековна, Ош шаары, “Жетиген” мектеп-лицейи

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз