Айзада Урматбек кызы: «Түптүү элден түңүлбө»

Жарандык милдетөлкөнү сүйүү” конкурсуна №45 дилбаян

Ар бир адам үчүн туулуп өскөн эли, жери-мекени өзгөчө ыйык эмеспи. Өз мекенин башка коомдон коргоо, элинин жашоосун жакшыртуу максаттары, ой-тилектери ар бир жарандын көөдөнүндө эл жерине болгон ашкере берилүү, кастарлоо сезимдерин уютуп тамырлаткан. Ар бир эл уул-кыздарын жоокерчиликке, эл-жерин, мекенди сүйүүгө тарбиялап келген. Биз кыргыз эли дүйнөгө мактанган, даңктанган, рухубуздун туу чокусу болгон «Манас» баш болгон элдик эпосторубуз мына ушундай зарылчылыктын аркасында жаралып келбедиби. Биз «Манастын» осуяттарын туу тутуп андан ар тараптуу тарбия алып, мекенге болгон сүйүү сезимин жан дүйнөбүзгө сиңдирип келүүдөбүз.

Эгемендүүлүк алгандан берки отуз жылдык жашообузга кылчая карап саресеп салсак, тилекке каршы, итке минген жакыр турмушубуз аз келгенсип карызга белчебизден батыппыз. Учурда ушундан улам ар кандай кооптонуулардын туткунундабыз. Ушундай акыбалга алып келген илдет өлкөбүздө коррупциянын кеңири тамырлашында экенин да жакшы билебиз. Ага каршы күрөшүп жок кылууга аракеттенип деле келе жатабыз. Анткен менен жети баштуу ажыдар сындуу ал оңойлук менен жеңилбей келет. Ооруну дарылоодон мурун анын диагнозун так, туура коюу зарылчылыгы сыяктуу коррупциянын келип чыгуу жолдору, адамдардын ага кабылуу себептерин аныктап чыгуу учурдун талабы болушу керек деп ойлойм. Мунун түпкү себеби адамдардын өз керт башынын кызыкчылыгын мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору коюп, «Жебеген жердин түбүндө» деген түркөй түшүнүктүн туткунунда калганында. Айрым кызмат адамдарынын мекенге болгон сүйүү сезимдеринин калыптанбагандыгында. Мына ошондуктан өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошуу сезимдерин ойготуу үчүн мекенди сүйүүгө тарбиялоо өтө маанилүү иш деп эсептейм.

«Уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат» демекчи, ар бир жарандын мекенге болгон сүйүүсүн калыптандыруу үй-бүлөдөн жана мектептен башталары талашсыз. Мектептерде адеп-ахлак, ыйман сабактарын дагы кеңейтип, окуучуларды мекенди сүйүүгө тарбиялоого багыт алышыбыз керек.

Мектепте кыргыз адабияты сабагында кыргыз акын-жазуучуларынын мекен, эл-жерин сүйүү темаларындагы чыгармаларды көбүрөөк окуу программаларына киргизилсе дагы жакшы болмок деген ойду айткым келди. Мисалы, сөзүм куру болбосун үчүн, Касымалы Жантөшевдин «Курманбек» чыгармасы согуш мезгилинде элдин патриоттук сезимин көтөрүү үчүн болгон зарыл талаптын негизинде жазылган. Чыгармада Тейитбек жеке кызыкчылыгы үчүн душманына колтук ачат, элин сатат, өз уулун өлүмгө түрткөн. Баатыр Курманбек үчүн элинин эркиндиги, биримдиги баарынан кымбат турган.

Атаганат, Курманбектей эл талабын көздөгөн атуулдар тарыхтын бардык мезгилинде болуп келсе гана! Азыркы учурда элибиз Курманбектей өз атасынын кемчилдигин бетине айтып, туура жолго баштаган жарандарга муктаж болуп турган чак. Элде: «Түптүү элден түңүлбө» дегендей, уюткулуу элбиздин ичинен Курманбектей баатырлар, өз мекенин сүйгөн жарандарыбыз көп болсун деп тилек кылып келем.

Мекеним мен үчүн эмне кылды дегендин ордуна, мен мекен үчүн эмне кылдым деген суроону ар бирибиз өзүбүзгө берсек туура болоор. Учурда мектептин бүтүрүүчү классында окуп, билим алып жатам. Он бир жыл мектепте «эң жакшы» деген бааларга окудум. Мектепте өткөрүлгөн ар кандай иш-чараларга, олимпиадаларга, конкурстарга катышып, мактоо баракчаларын, кызыктыруучу сыйлыктарды алууга жетиштим.

Жакшы жүрүп, жакшы окушум мекениме кошкон үлүшүм деп эсептейм. Менин максатым – келечекте журналисттик кесипти аркалоо менен өз ишиме жоопкерчиликтүү мамиле кылып, мекенимдин гүлдөп өсүшүнө салым кошуу.

 Ошондой эле жалпы кыргызмын деген жарандарга: Келгиле, жаран катары ар бирибиздин милдетибиз мекенибизди сүйүү экенин эсибизден чыгарбайлы!

Алай району, Жошолу айыл өкүмөтү, №20 Камал Турганбаев атындагы мектептин 11-классынын окуучусу

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз