Сайдулла Мусабаев: Мекен деген эмне?

“Жарандык милдет – өлкөнү сүйүү” конкурсуна №63 дилбаян

Мекен – бул ар кимдин киндик каны тамган жер. Мекен, Ата Мекен сөздөрү ыйык сөздөр десек, жаңылышпайбыз.

Эл башына оор сыноо, согуш чыкса салгылашууга: “Мекен үчүн! Ата журт үчүн!” деп чыгышкан. Биздин мекендин түптөлүшүнө, эркиндикке чыгуусуна, өнүгүшүнө салым кошуп кеткен улуу инсандарыбыз, ата-бабаларыбыз болгон. Мисалга алсак, Жусуп Баласагын, Махмуд Кашгари, Манас, Курманжан датка, Чыңгыз Айтматов ж.б. патриот инсандарыбыз болгон. Биз да алардын жолун улап, мекенибизди сүйөлү, коргойлу, өнүктүрөлү, элге ак кызмат кылалы, жерибизди сатпайлы.

СССР мезгилинде элибиз боштондук үчүн күрөшүп, көз карандысыз өлкө болууга жан аябай аракеттенип, эркиндик үчүн күрөшкөн. Аллахка шүгүр, ата-бабаларыбыз көздөгөн максатка жеттик.

 Өз мекенин сүйүү кичинекей мамлекет – үй-бүлөдөн башталат. Үй-бүлөдө жакшы тарбия алып, ыймандуу болсок, келечекте өлкөбүздү өнүктүрө алабыз. Сүйүктүү пайгамбарыбыз (САВ): “Адамдардын эң жакшысы – башка адамдарга пайдалуу болгону” деген. Ыйман адамды уурулук кылбоого, бирөөнүн акысын жебөөгө, ушак айтпоого, улууну урматтап, кичүүнү ызаттоого, мекенди коргоп, аны сүйүүгө үндөйт. Ыймандуулугубуз менен башка элдерге өз эл-журтубузду сүйдүрө алабыз.

 Биздин өлкө көп улуттуу өлкө, 80ден  ашуун улуттун өкүлдөрү жашайт. Биз – кыргыздар кең пейилдүү, меймандос, ыймандуу эл болгонубуз үчүн ар улут менен бирге ынтымактуу жашап келебиз. Ошондуктан кыргыз мамлекетинин ар бир жараны мекенибиздин чыккынчысы болбойлу. «Өздөн чыккан жат жаман, өзөктөн чыккан өрт жаман» деп ата-бабаларыбыз бекеринен айтпаса керек. Эл журтубузга жат болбойлу, жеке кызыкчылыгыбыз үчүн элди, жерди сатпайлы, душманга жан тартып, элибизди кыйынчылыкка салбайлы.

 Демек, мекенди сүйүү, ага кызмат кылуу, мекенге өз жанын берүүгө даяр болуу, ар бир мекендешибиздин, ар бир улуттун аткаруучу парзы.

Эгер мен президент, депутат же өкмөт башчы болуп иштеп калсам, биринчиден, эл эмнеге муктаж, эмнени көксөп турушат деп ойлонуп, ошол маселелерди чечүү үчүн бар планымды, максатымды ишке ашырып, элдин муктаждыгын карайт элем. Мисалы, суу жок жерлерге каналдар, крандар, арыктар жана кудук каздырам, кедей-кембагалдарга, оорулууларга, карыяларга, жетимдерге жардам берүүгө ар дайым даяр турам жана бул иштеримди өмүрүмдүн аягына чейин аткарам. Мени менен жакшы иштешүүгө, эл үчүн жанын берүүгө даяр жүргөн жигиттерге да, албетте жардамдашам. Кыргызстандын өнүгүшү үчүн, албетте китепканаларды, мектептерди куруп, окуу жайлардын да чечилбеген түйшүктөрүнө жардамымды аябайм.

 Жаратылыш комплекстерин түзүү жана жаныбарларды коргоого алуу да сөзсүз каралыш керек. Жапайылар да, колдо багылган жаныбарлар да каралышы керек.

Коңшу мамлекеттер менен мамилени тыгыз кылып, кандай жол тутса пайдалуу жана уруш-жаңжалсыз жашаса болот, ушул проблемаларды кесиптештерим менен биргеликте ишке ашырам. Ооба, албетте ишке ашырам. Мен да чоңоём, мекенге ушул жол менен жардам кылам. Бул менин келечектеги аткара турган пландарым.

Ош областы, Ноокат району, Кара-Таш айылы, «Ноокат Билимканасы», 10-класс

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз