Кубат Миңжашар уулу: Курулай амбицияга берилбейм

 «Жарандык милдет – ѳлкѳнү сүйүү» конкурсуна №65 дилбаян

 Менин ѳлкѳм – Кыргызстан. Мен ѳлкѳмдү чын дилимден сүйѳм жана ѳз ѳлкѳм менен сыймыктанам. Ар бир жаран туулуп-ѳскѳн жерине кызмат кылышы абзел. Негизинен адам баласында намыс, милдет деген түшүнүк болушу шарт. Чоңоюп, бойго жетип, эненин ак сүтүн актап, Мекенге кызмат кылып, жардам кылуунун эмнеси жаман. Бирок мекенге кызмат кылыш үчүн сѳзсүз эле келечекте чоң болуунун кереги жок. Азыртадан эле жакшы окуп, тырышып, билимге умтула берсек, кудай буюрса ийгиликтерге жетебиз.

 Ѳзүңдүн туулган жериңдин ордун эч бир жер толуктай албаарын эсиңе сакта! Кыргызстандын ажайып кооз жерлерине канчалаган адамдар суктанып келишет. Ошол себептен «Колдо бар алтындын баркы жок» болбой, ѳз мекенибизди сүйүп, мекенибиз үчүн тикеден тик туруп ар кандай жамандыктан, душмандардан сакташыбыз керек. «Туулган жердин топурагы алтын» демекчи, кайсы жерге барба, ал кандай кооз болбосун, баары бир ѳз туулган жериңе жете албайт. « …Ушул жерде аталарым жана бабаларым жашаган. Ушул жерде мен жарык дүйнѳгѳ келип, турмуш тааныгам, ѳз тагдырымды тапкам. Ата журт деп аталган туулуп-ѳскѳн жердин тирлик тартиби, салт-санаасы, ыр-жомогу, абасы – бүткүл турпаты адамдын адам катары калыптанышында жана ѳз тагдырына ээ болуусунда зор таасири бар экендигине бекем ишенем» деп улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов белгилеп ѳткѳндѳй, биз үчүн жол кѳрсѳткѳн биздин туулган жерибиз, мекенибиз. Эл-журттун ажырагыс бүтүндүгү, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ынтымактуу болуп, табият менен таттуу мамиледе болсок кантип эле мекенибиз ѳнүкпѳй койсун. Бирок мекенди сүйѳм деп куру сѳз менен айтып тим болбостон, мекенге болгон сүйүүбүздү ага кызмат кылуу менен кѳрсѳтүшүбүз керек. Кыргызстанды ѳнүктүрүп, башкаларга кол сунуп жардам берсең, анын акыбети сѳзсүз кайтат. Мен буюрса келечекте элимдин керегине жараган эр-азаматтардан болгум келет. Ѳзүмчүлдѳнүп ѳзүмдүн жеке кудуретимди ашкере баалабай, жеңил-желпи ийгиликтерге менменсинбей, курулай амбицияга берилбей, чоң иштерге умтулуп, эгер керек болсо генийлер менен ээрчишип, кѳп нерсени үйрѳнүп ийгиликтерди жаратып жана ал ийгиликтерим мекеним үчүн пайдасы тийсе экен деп ойлойм. Албетте, мекеним үчүн кызмат кылып, мекеним үчүн жакшы иштерди жасап колумдан келишинче жарандык милдетимди аткаргым келет.

Нарын облусу, Ак-Талаа району, Ак-Тал айылы, Аскар Турдакунов атындагы орто мектеби

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз