Алим Дюшембиев: Суусап турган даракка суу бергеним да өз өлкөмдү сүйгөнүм

 «Жарандык милдет – өлкөнү сүйүү» конкурсуна №67 дилбаян

Кайран алтын уям ай,

Кайрылып сени көрөмбү?

Кайрылып сени көрбөстөн

Капаста жатып өлөмбү?

Бул «Алтын уя» жомоктогу булбулдун сайраганын Абдырасул Токтомушев жазуучубуз жазып калтыргандай ар кимдин  өз уясы, өз өлкөсү өзүнө алтын уя болот тура!

 «Адам баласы өлкөсүн сүйөт, булбул болсо гүлзарын сүйөт» деген накыл сөз бекеринен айтылган эмес. Булбул сыяктуу эле адамдар да, өз өлкөсүн сүйүшөт, алыс жерде жүргөндө сагынышат. Анда эмесе, мен дагы өз өлкөмө болгон сүйүүмдү дилбаян кылып жазып көрүүнү туура таптым.

Менин өлкөм – Кыргызстан,

Мен өз өлкөмдү сүйөм.

Кыргызстанда өтө кооз жерлер, тоолор, көлдөр, суулар, чөптөр бар.

Өлкөмдүн ар бир нерсеси мен үчүн кымбат жана  аны эч бир өлкөгө алмаштырбайм.

 Анткени мен үчүн, Кыргызстандын куму, топурагы, жада калса чириген тал чыбыгы да алтынга алмашкыс нерсе, кыргызда бекеринен «Үкү жүнүн кордобойт» деген сөз калган эмес. Мен өз өлкөмдү дөйнө жүзүндөгү эң алдыңкы бейиштин жери катары көргүм келет. Ал үчүн ар бир жаран өз билимин, ак эмгегин өлкөсү үчүн аябастан арнаш керек.

Мен үчүн жарандык милдет – бул жакшы окуп, билимдүү болуп, аз маяна алсам да бир жаңылык жасап, өз элимди жумуш менен камсыз кылып, кыйналгандарга жардам берип, үйү жокко үй, наны жокко нан, суусап турган даракка суу бергеним да өз өлкөмдү сүйгөнүм, өз жериме аз болсо да салымды кошконум деп билем.

 Ал эми өлкөнү сүйүү – бул өз энеңди сүйүү, анын ак сүтүн актаганың менен барабар деп ойлоймун.

Бейиш эненин таманынын астында болсо, өлкөнү сүйүү – бул ар бир жарандын денесиндеги аккан кан, дем алган аба, жеген нан катары көрөм жана жүрөгүм  менен сезем. Ошондо гана биздин өлкө өсүп, өнүгөт. Аман болуп чоңойсом, өз өлкөмдү сүйүп эле калбастан, өз билимим, ак эмгегим менен өлкөмө салымымды кошсом деп тилек кылам.

Өз өлкөмдү сүйөмүн,
Жерим үчүн күйөмүн.

Өлкөм, жерим болбосо,

Маңкурт жашоо билемин.

Өскүн, өнгүн менин сүйүктүү өлкөм – Кыргызстан!

Дюшембиев Алим Алмазбекович, Бишкек шаары, ОКТ №9 гимназия
Классы: 7-г класс

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз