Конкурска: Түн жана кыз (№54)

Түн бир оокум тынчтыкты аалам каптап,
Кыз олтурат ыр жазып чачын кармап.
Ойлору оргуштаган тынч алалбай,
Жүрөгү бир нерсени жатат самап.

Түн дагы, кыз өңдөнүп ойго баткан.
Жылдызга колун сермейт нурун чачкан.
Сырдашып эки дүйнө бир кыялды
Экөөсү эрмектешет дилде курман.

Түн түрмөк, кыз да жатат ырын жазып.
Кыйналган суроолорго жооп азык.
Кызга ыр, түнгө болсо шоктонгон жел...
Кызык ээ, бул тагдырлар кимге жазык?

Аймалап аруу ойлор кызды, Айды,
Акмалап көктөн көзүн салып турат.
Түн менен кыздын кара окшоштугун,
Кыярбас сулуулуктар эстен танат.

Күтүп алың

Күтүп алың бүгүн сизге барайын,
Жүрөгүмдө толгон сырды айтайын.
Ойлонбоңчу кечээгинин бирин да,
Кубанычта күлкү менен кайтайын.

Кучагыңыз жайыңчы эркелейин,
Эч кимде жок сүйүүнү мен берейин.
Нурун чачкан ак таңдай боёгу жок,
Таза сүйүү таалайына жеткирейин.

Таарынычтар болбосунчу ортодо,
Сүйүү болбойт кыйынчылык болбосо.
Кайра кайтпас кечирилгис сүйүү бар,
Чаң-шамалга сапырылтып кордосо.

Сактайлычы ак сүйүүнү жоготпой,
Жашайлычы өмүр-жашты коротпой.
Суктандырып өтөлүчү өмүрдөн
Акмөөр менен даңазалуу Болоттой.

Ысык-Көл

Ысык-Көл, менин көлүм берметим,
Бүгүн мен өзүң менен беттештим.
Оттуз жыл өмүр сүрүп койсом дагы
Өзүңө биринчи ирет кездештим.

Толкунуңа тойбой көпкө тиктедим,
Суктанган пенделериң биз дедим.
Сырым айтып толкундарга узабай,
Көпкө дейре сенден алыс кетпедим.

Кетким келбей Көл жээгинде олтурдум.
Ыр жазууга кумарланып толкудум.
Саамайымдан сылап улам салкын жел,
Толкун менен кошо кетти жоолугум...

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз