«Чеч-Дөбө» кеңеши

О'Шакир: Улут абийири, Улут үлгүсү наамына татыктуу айымдар